Direct naar inhoud

Kracht van samenwerking

Prettig wonen en leefbaarheid komen samen

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze samenwerkingspartners. Goed en prettig wonen hangt namelijk niet alleen af van goede huisvesting, maar ook van de leefbaarheid van de directe woonomgeving en een op maat gesneden aanbod van zorg- en welzijnsdiensten. Wij investeren actief in de samenwerking met organisaties die meerwaarde bieden aan onze bewoners. Op deze manier profiteren onze huurders van de kracht van samenwerking met verschillende specialistische organisaties.

De kracht van samenwerking

Met de gemeente en onze collega-corporaties in Breda stemmen wij het aanbod van goede betaalbare huurwoningen zo goed mogelijk af op de ontwikkeling van de vraag. Wij zoeken met elkaar naar oplossingen voor vraagstukken en knelpunten van bepaalde groepen op de woningmarkt. Ook werken wij samen bij de ontwikkeling van leefbare wijken.

Met zorg- en welzijnsinstellingen en ouderenorganisaties werken wij aan het realiseren van bijzondere projecten voor bijzondere doelgroepen. Met de gemeente, collega-corporaties en zorgpartijen spelen we in op de veranderingen die zich voordoen rond het scheiden van wonen en zorg. Op het gebied van leefbaarheid en sociaal beheer participeren we in verschillende netwerken.