Inschrijven als woningzoekende

Als u een huurwoning in Breda en omgeving zoekt, bent u bij ons van harte welkom via Klik voor Wonen. Op deze website schrijft u zich in als woningzoekende. Via uw eigen persoonlijke pagina heeft u toegang tot het woningbezit van zeven corporaties in West-Brabant.

Bent u op zoek naar een koopwoning of bedrijfsruimte? Dan is inschrijving niet nodig. Bekijk het actuele aanbod koopwoningen en bedrijfsruimten op onze website. 

Uw inschrijving regelen

Een inschrijving regelt u binnen tien minuten via www.klikvoorwonen/inschrijven. Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben.

 • Uw Burgerservicenummer (BSN)
 • Overzicht met uw belastbaar jaarinkomen
 • Als u nu ook huurt, de brief over de laatste huuraanpassing
 • Als u met een partner inschrijft, de gegevens van uw medeaanvrager
 • Uw bankgegevens

Kosten inschrijving Klik voor Wonen

Voor de inschrijving betaalt u eenmalig € 25,00 en daarna jaarlijks € 12,50. Als u alleen wilt inschrijven voor een parkeerruimte, dan is de inschrijving gratis.

Op zoek naar studentenkamer?

Hiervoor gaat u naar de website van Klik voor Kamers.

Regels Klik voor Kamers

 • Ga naar www.klikvoorkamers.nl/inschrijven.
 • Inschrijving o.b.v. burgerservicenummer (BSN).
 • Bij acceptatie van woonruimte, vragen wij om een bewijs van de opleiding.
 • U bent 18 jaar of ouder. Inschrijven is mogelijk vanaf september vóór het jaar van aanvang van de studie.
 • Dit studiejaar óf volgend studiejaar in Breda of Tilburg studeren? Dan kunt u ook inschrijven als u jonger bent dan 18 jaar.
 • De inschrijving voor Klik voor Kamer is gratis.

Veel gevraagd over Inschrijven als woningzoekende

Inkomensformulieren 2014 gaan vervallen

Vanaf 1 januari 2017 is de inkomensverklaring 2014 niet meer geldig. Er dient een inkomensverklaring 2015 te worden toegevoegd aan de inschrijving. Deze vraagt u eenvoudig aan bij de belastingdienst via de belastingtelefoon op nummer 0800-0543. De eerste week van 2017 worden alle, niet meer geldige formulieren, uit het systeem verwijderd. Mocht u dan nog geen inkomensverklaring 2015 aan uw inschrijving hebben toegevoegd, kunt u helaas niet meer reageren op woningen totdat het juiste formulier weer is toegevoegd.

Verhuurt Laurentius parkeerruimte?

Wij bezitten enkele parkeerboxen in de wijken IJpelaar, Heusdenhout en Brabantpark die we apart verhuren aan bewoners van de betreffende flats. Ook verhuren we losse parkeerplaatsen in diverse parkeergarages (o.a. in het centrum, Boeimeer, Nieuw Wolfslaar, Wisselaar en Brabantpark). Deze parkeerplaatsen worden verhuurd via Klik voor Wonen.

Heeft u interesse in een parkeerplaats of -garage? Ga dan naar Klik voor Wonen, optie 'Parkeer en bedrijfsruimte'. Om te reageren op een beschikbare parkeerplaats moet u ingeschreven staan bij Klik voor Wonen. Deze inschrijving voor parkeerruimte is gratis.

Als u voorkeur heeft voor een bepaalde wijk, neemt u dan contact op met één van onze verhuurmakelaars, . Kandidaten die nu al bij Laurentius een woning huren, krijgen voorrang.

Ik wil me uitschrijven. Wat kan ik doen?

Uw inschrijving heeft één aanvrager:
- log in bij Klik voor Wonen
- Ga naar 'Mijn Pagina'
- Selecteer daar 'Uitschrijven' (in de linker kolom op uw scherm)
- Klik op 'Uitschrijven'
- Bevestig uw akkoord met de uitschrijving.

Let aub wel op dat een uitschrijving definitief is en niet meer kan worden hersteld.
Met het uitschrijven vervallen ook alle opgebouwde rechten zoals inschrijfduur en eventuele plaats in de optierij.

Uw inschrijving heeft twee aanvragers:
- U kunt uw inschrijving niet via de website regelen, omdat daarmee ook de opgebouwde rechten van de andere aanvrager zullen vervallen.
- Stuur een e-mailbericht aan: info@klikvoorwonen.nl met het verzoek van uitschrijven en een kopie van uw beider legitimatiebewijzen. Vermeld u daarbij a.u.b. ook uw reden van uitschrijven.

De andere mogelijkheid om u uit te schrijven is bij de verlenging van uw inschrijving. Als u niet reageert op het verlengingsverzoek en de herinnering die wij u sturen, wordt u automatisch uitgeschreven als woningzoekende(n).
 

Mijn kind wil in de woning blijven wonen als ik verhuis, mag dat?

Nee, dit kan niet.

Kinderen kunnen niet het huurcontract overnemen.

Wat houdt het passend toewijzen van woningen in?

Klik voor Wonen biedt de huurwoningen aan volgens de nieuwe wettelijke regels van ‘het passend toewijzen’. Dit houdt in dat een woningzoekende een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij hun huidige (huishoud-)inkomen. De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met de lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen.

U vindt de uitgebreide informatie op de website van Klik voor Wonen onder 'Passend Toewijzen'.

Hoe kom ik aan een huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, moet u zich inschrijven bij Klik voor Wonen. Dit kan via de website www.klikvoorwonen.nl of aan de balie bij één van de deelnemende corporaties.

Moet elke woningzoekende nu zijn inkomensgegevens bij de inschrijving uploaden?

Bent u actief op zoek naar een woning en heeft u een huishoudinkomen tot € 35.739?

Zorg er dan voor dat u uw inkomensgegevens zo snel mogelijk bij uw inschrijving voegt op Klik voor Wonen.

Voor woningzoekenden die niet actief op zoek zijn en voor woningzoekenden die een woning willen huren boven €710,69 is het uploaden van de inkomensgegevens nog niet noodzakelijk.

Hoe kan ik mij inschrijven als woningzoekende?

U kunt zich als woningzoekende inschrijven via www.klikvoorwonen.nl. Als u op de website bent, klikt u links bovenin op ínschrijven'. Voor meer informatie, lees de gebruikershandleiding.

Hulp nodig bij het inschrijven? Neemt dan contact met ons op via 076-5 644 644. Wij maken voor u een afspraak met een van onze verhuurmakelaars.

Ik wil mij inschrijven als woningzoekende. Zijn hier kosten aan verbonden?

Een inschrijving voor huurwoningen (waarmee u ook automatisch staat ingeschreven voor parkeerruimte) kost bij inschrijving € 25,00. Jaarlijks kunt u uw inschrijving verlengen. Een verlenging kost € 12,50.

Een inschrijving voor uitsluitend parkeerruimte is gratis.

Hoe werkt een inschrijving?

Als u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning van een van de corporaties, moet u zich in inschrijven bij www.klikvoorwonen.nl. U kunt zich inschrijven door links bovenin op de website op 'Inschrijven' te klikken.

Zie verder ook de gebruikershandleiding.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl.

Waarom vervalt het 55+ label bij een woning of wooncomplex?

Het 55+ label voldoet niet meer aan de wensen en verwachtingen van woningzoekenden. Het label zegt namelijk niets meer dan dat er mensen van 55+ en ouder mogen wonen. Daarnaast blijven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen en is het moeilijker om woningen met een 55+ label te verhuren. Dit is ook de reden waarom het label komt te vervallen.

Aan het label zijn geen zorgfaciliteiten gekoppeld; deze vind je terug op Klik voor Wonen bij de woning of het wooncomplex. Voorbeelden zijn de aanwezigheid van een ontmoetingsruimte, brede deuren, automatische toegangsdeuren, aanwezigheid van drempels.

Wat verandert er voor huurders/woningzoekende?

 • Huurders: Voor hen verandert er niets. Ongeacht de leeftijd, blijft de klant gewoon wonen in de huidige woning. Het 55+ label vervalt per 1 maart 2016 voor de woning of het wooncomplex.
 • Woningzoekende: Iedere woningzoekende, ongeacht de leeftijd, die aan de (inkomens) voorwaarden voldoet, kan op de woning reageren. In sommige gevallen krijgt 55+ wel voorrang op de andere woningzoekenden omdat deze persoon beter past bij de andere bewoners van een wooncomplex. In een aantal gevallen krijgen woningzoekenden van 65+ voorrang.

Waarom zijn deze aanpassingen doorgevoerd?

 • Meer aansluiting bij de vraag vanuit de huidige markt.
 • Duidelijker beleid richting zittende huurders.
 • Leegstand minimaliseren.

Wat betekent het voor mij als het 55+ label vervalt?

Huurt u al bij ons?

Voor u verandert er niets. Ongeacht uw leeftijd, blijft u gewoon wonen in uw huidige woning. Het 55+ label vervalt per 1 maart 2016 voor uw wooncomplex. 

Ben u op zoek naar een woning?

Iedere woningzoekende, ongeacht de leeftijd, die aan de (inkomens) voorwaarden voldoet, kan op de woning reageren. In sommige gevallen krijgt 55+ wel voorrang op de andere woningzoekenden omdat deze persoon beter past bij de andere bewoners van een wooncomplex. In een aantal gevallen krijgt 65+ voorrang.

De gegevens in mijn inschrijving kloppen niet helemaal. Ik kan ze zelf niet wijzigen. Hoe komt dat?

U kunt uw naam, voorletters, geboortedatum en BSN niet zelf wijzigen. Een inschrijving is strikt persoonlijk en met het wijzigen van deze gegevens zou er een andere persoon op de inschrijving kunnen worden gezet.

Natuurlijk kan het voorkomen dat u een foutje ontdekt in deze gegevens, of dat uw naam wijzigt door huwelijk of echtscheiding. In dat geval kunt u langs komen met een legitimatie bij één van de corporaties om uw gegevens aan te passen. Een verzoek om naamswijziging kunt u samen met een scan van uw legitimatie mailen naar info@klikvoorwonen.nl.

Wat is een zoekprofiel?

​Een zoekprofiel bevat de informatie waar u wilt wonen, welk woningtype u zoekt, hoeveel slaapkamers u wilt en de maximale huurprijs die u wilt betalen.

Bezoek voor meer informatie de website van www.klikvoorwonen.nl.

Hoe kan ik reageren op beschikbare woningen?

Beschikbare huurwoningen worden via de website van Klik voor Wonen geadverteerd. De woningen worden om 19.00 uur gepubliceerd en staan er 3 kalenderdagen op. Bij de woning ziet u hoeveel reacties we ontvangen en wanneer de uiterste reactietermijn is. Op deze website vergelijkt u de woningen op een eenvoudige manier. U mag in totaal drie reacties geven, verspreid over de Aanbod-, Loting- en Direct te Huurmodellen. Per woning mag dat slechts één reactie zijn. Het is toegestaan om tussentijds een reactie te verwijderen en bij een andere woning te plaatsen. Zodra een reactietermijn vervallen is (ook om 19.00 uur), mag u meteen weer een nieuwe reactie plaatsen.

Mag ik meerdere inschrijvingen hebben?

U mag maar één inschrijving in Klik voor Wonen hebben. Het is dus niet mogelijk om alleen op een inschrijving te staan en daarnaast als medeaanvrager in een andere inschrijving ingeschreven te staan.

Het is wel mogelijk om een inschrijving te hebben in Klik voor Wonen en daarnaast nog een inschrijving voor studentenhuisvesting via Klik voor Kamers.

Ik wil mijn jaarlijkse verlenging van de inschrijving betalen. Hoe doe ik dat?

U krijgt bericht als u uw inschrijving moet verlengen. U kunt eenvoudig uw betaling regelen, via uw inschrijving. Als u bent ingelogd, kunt u in het scherm aangeven of u de verlenging per iDEAL of per eenmalige machtiging wilt regelen.

Een eenmalige machtiging vanaf een buitenlands banknummer is niet mogelijk. U kunt het bedrag overmaken naar BNG HNL 2G (=swiftadres van de BNG-bank) onder vermelding van: NL33BNGH0285097601. Vermeld hierbij ook uw inschrijnummer.

Als u geen gebruik kunt of wilt maken van een betaling met iDEAL of van een eenmalige machtiging, dan kunt u zelf een overschrijving maken op bovengenoemd banknummer en onder vermelding van uw inschrijfnummer.

Heeft u problemen met de betaling? Neem contact met ons op via 076-5 644 644.

Ik wil twee inschrijvingen samenvoegen. Kan dat?

U kunt twee inschrijvingen met elk een aanvrager samenvoegen. De 'oudste' inschrijving, blijft doorlopen en de gegevens van de aanvrager van de andere inschrijving wordt hieraan toegevoegd. Het samenvoegen van twee inschrijvingen is gratis. Bij een samengevoegde inschrijving geldt de inschrijfduur van de langstingeschrevene, maar blijft de persoonlijk opgebouwde inschrijfduur (op basis van de inschrijfdatum) voor iedere aanvrager behouden.

Klik hier voor de website van Klik voor Wonen en zoek op "samenvoegen" of neem contact met ons op via telefoonnummer 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende. Kan ik zelf wijzigingen in mijn gegevens doorgeven?

Een aantal gegevens kunt u niet wijzigen:

U kunt uw naam, voorletters, geboortedatum en BSN niet zelf wijzigen. Een inschrijving is strikt persoonlijk en met het wijzigen van deze gegevens zou er een andere persoon op de inschrijving kunnen worden gezet. Natuurlijk kan het voorkomen dat u een foutje ontdekt in deze gegevens, of dat uw naam wijzigt door huwelijk of echtscheiding. In dat geval kunt u met uw legitimatiebewijs bij één van de corporaties langskomen om uw gegevens aan te laten passen. Een verzoek om naamswijziging kunt u met een kopie van uw legitimatie ook via het algemene e-mailadres van Klik voor Wonen toesturen: info@klikvoorwonen.nl.

Wijzigingen in uw zoekprofiel kunt u wel zelf aanbrengen.

Ik wil gaan samenwonen, maar sta alleen ingeschreven. Kan mijn partner bij mijn inschrijving gezet worden?

Als u alleen staat ingeschreven, dan kunt u eenvoudig zelf een partner aan uw inschrijving toevoegen. U logt in in uw inschrijving, gaat naar 'Mijn Pagina', 'Mijn gegevens', vervolgens kunt u via de button een medeaanvrager toevoegen.

Het is niet mogelijk om meer dan twee aanvragers op een inschrijving te zetten. Als u voor drie of meer personen woonruimte zoekt, dan kunt u dit vermelden bij het 'Totaal aantal verhuizende personen' in het tabblad 'Overig / wachtwoord'.

Klik hier voor meer informatie.

Ik wil graag verhuizen naar een andere woning binnen mijn complex. Kan dat?

Elke corporatie is vrij om al dan niet mee te werken aan een verzoek tot interne opschuiving. Als een corporatie er aan wil meewerken, gelden de volgende regels:

 • Als u binnen uw complex wilt verhuizen moet u ingeschreven staan bij Klik voor Wonen.
 • Een interne opschuiving geldt als een normale mutatie: dit betekent dat de huurprijs wordt opgetrokken naar de streefhuur en dat het gebruikelijke mutatieproces wordt doorlopen.
 • De passendheidsregels van Klik voor Wonen (zoals inkomen versus huurprijs) gelden ook bij interne opschuiving.
 • U wordt na het tekenen van het huurcontract uitgeschreven als woningzoekende.
 • Intern doorschuiven kan alleen wanneer: 
 • - Huurder heeft minimaal een jaar in de huidige woning gehuurd;
  - De gewenste woning is even groot of kleiner dan de huidige woning;
  - De woningen zijn gelegen in hetzelfde complex of gebouw
  - Indien de woningen eengezinswoningen zijn, dan moeten de woningen gelijkwaardig zijn (niet van een vlizotrap naar vaste trap of omgekeerd);
 • De administratiekosten bedragen € 50,-. Deze betaalt u bij het tekenen van de huurovereenkomst van uw nieuwe woning.
 • Aan uw verzoek en verwerking daarvan in onze administratie kunnen geen rechten worden ontleend.
   
   Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl

Ik ben alleenstaand en wil in aanmerking komen voor een eengezinswoning. Kan dat?

Ja, een alleenstaande woningzoekende kan ook reageren op eengezinswoningen. Bij de woningtypen wordt niet gekeken naar het aantal personen.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de verklaring gratis opvragen bij belastingdienst via 0800 - 0543. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook of rijbewijs.​ Voor meer informatie, ga naar de website van de belastingdienst.

 

Waar kan ik een uittreksel van bevolkingsregister opvragen?

Dit uittreksel kunt u aanvragen bij de gemeente Breda via het telefoonnummer 14076 of u bezoekt de website van de gemeente.

Welke corporaties zijn aangesloten bij Klik voor Wonen?

De volgende corporaties zijn aangesloten bij Klik voor Wonen:

Alwel
Bernardus Wonen
Brabantse Waard
Laurentius
WonenBreburg, vestiging Breda
Woonstichting Etten-Leur
Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

Ik ben ingeschreven, maar heb geen woning meer nodig. Kan ik mijn inschrijving op naam van iemand anders zetten?

Nee, een inschrijving is strikt persoonlijk. U kunt een inschrijving met daarbij de opgebouwde inschrijfduur niet op naam van een andere persoon zetten.

Ik ben uitgeschreven. Hoe komt dat?

U wordt uitgeschreven als u:

 • een woning accepteert en daarvoor het huurcontract heeft getekend (het maakt daarbij niet uit of u een sociale huurwoning huurt of een huurwoningen in de duurdere prijsklassen. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt of u via het aanbod-, direct te huur-, loting- of optiemodel een woning gaat huren; 
 • de jaarlijkse verlengingskosten niet betaalt;
 • zichzelf via de website uitschrijft (alleen mogelijk als u de enige aanvrager bent); 
 • een schriftelijk verzoek bij Klik voor Wonen heeft ingediend, voorzien van een kopie van uw (beider) legitmatie. 
 • als u alleen voor parkeerruimte ingeschreven staat, wordt u bij het accepteren van een parkeerplaats of garage uitgeschreven; 

Als u een inschrijving heeft voor een huurwoning/parkeerruimte, dan wordt u bij het accepteren van parkeerruimte niet uitgeschreven.

Klik hier voor meer informatie.

Kan ik mijn opgebouwde inschrijfduur overdragen aan iemand anders?

Nee, opgebouwde inschrijfduur is persoonsgebonden. U kunt uw opgebouwde inschrijfduur niet overzetten naar een ander inschrijving.

Ik wil mijn jaarlijkse verlenging betalen. Ontvang ik hiervoor een acceptgirokaart?

Nee, Klik voor Wonen mag geen acceptgiro's gebruiken. U ontvangt een bericht als u uw inschrijving moet verlengen, zonder acceptgiro. U kunt dan eenvoudig betalen door in te loggen in uw inschrijving met iDeal of een eenmalige machtiging.

Een eenmalige machtiging vanaf een buitenlands banknummer is niet mogelijk. U kunt het bedrag overmaken naar BNG HNL 2G (=swiftadres van de BNG-bank) onder vermelding van: NL33BNGH0285097601. Vermeld hierbij uw inschrijfnummer.

Als u geen gebruik kunt of wilt maken van een betaling via iDEAL of met een eenmalige machtiging, kunt zelf een overschrijving doen naar bovengenoemd banknummer onder vermelding van uw inschrijfnummer.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via 076-5 644 644.

Kan ik mijn inschrijving van Klik voor Wonen omzetten naar Klik voor Kamers?

Nee, het is niet mogelijk om de inschrijving van Klik voor Wonen om te zetten naar een studenteninschrijving bij Klik voor Kamers. Ook andersom: een inschrijving van Klik voor Kamers omzetten naar een inschrijving bij Klik voor Wonen is niet toegestaan.

Kan ik mijn uitschrijving ongedaan maken?

U kunt uw uitschrijving als woningzoekende alleen ongedaan maken, als u bent uitgeschreven vanwege het niet verlengen van uw inschrijving.

Als de uitschrijfdatum langer dan twee jaar geleden is, kunt u de uitschrijving niet meer ongedaan maken.

Aan het ongedaan maken van de uitschrijving zijn kosten verbonden. De informatie vindt u op Klik voor Wonen .

Als u van de herstelregeling gebruik wilt maken, stuurt u het verzoek, met vermelding van uw inschrijfnummer, naar info@klikvoorwonen.nl.
Wij laten u dan weten welk bedrag u kunt overmaken om de uitschrijving ongedaan te maken. 

De huur voor mijn woning is te hoog. Wat moet ik nu doen?

Controleer of de huurprijs onder de € 710,68 blijft en of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Informatie over huurtoeslag vindt u bij de Belastingdienst.

Komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag en is de huurprijs voor u te hoog? Schrijft u zich dan in via Klik voor Wonen. In uw inschrijving kunt u een keuze maken voor huurwoningen met een lagere huurprijs.

Waar verhuurt Laurentius woningen?

Laurentius verhuurt woningen in de gemeente Breda (inclusief Prinsenbeek, Ulvenhout en Bavel) en gemeente Alphen-Chaam. Deze woningen worden aangeboden via de website van www.klikvoorwonen.nl.

 

Wij staan samen ingeschreven, maar gaan uit elkaar. Wie mag de inschrijving houden?

U kunt een inschrijving met twee aanvragers splitsen. Een van beide aanvragers wordt gesplitst van de inschrijving, deze moet € 22,50 inschrijfgeld betalen en krijgt ook een nieuw inschrijfnummer. Bij splitsen blijft de persoonlijk opgebouwde inschrijfduur (op basis van de inschrijfdatum) behouden.

Klik hier voor meer informatie.

Als ik een woning krijg toegewezen, hoe word ik dan geïnformeerd?

Wij informeren u per e-mail en per brief als u een woning krijgt toegewezen. Daarnaast kunt u op www.klikvoorwonen.nl via de tabbladen 'mijn pagina', 'mijn berichten', 'aan mij toegewezen' zien of aan u een woning is toegewezen.

Hoe werkt het toewijzen van een woning?

U bent ingeschreven voor een huurwoning bij Klik voor Wonen. De woningen worden verschillende manieren aangeboden worden. U kunt een keuze maken uit vier modellen;

 • Optiemodel: optie nemen, aanbod afwachten, toewijzing op basis van uw plaats in de optierij. Let op: deze optie is niet beschikbaar voor onze woningen.
 • Aanbodmodel: zelf reageren, toewijzing op basis van uw inschrijfduur.
 • Lotingmodel: zelf reageren, iedereen heeft gelijke kansen.
 • Direct te Huur model: zelf reageren, wie als eerste reageert, krijgt de woning.

Voor meer informatie, ga naar de website van Klik voor Wonen.

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een woning?

De gemiddelde wachttijd is afhankelijk van woonplaats, type woning en de huurprijs. U kunt bij Laurentius informeren wat de geschatte wachttijd is voor een bepaalde woning. 076-5 644 644 

Hoeveel huurwoningen verhuurt Laurentius?

Laurentius verhuurt ruim 7.000 woningen. Deze staan in de gemeente Breda inclusief Prinsenbeek, Ulvenhout en Bavel en in de gemeente Alphen-Chaam.

Laurentius bezit ook woningen in de gemeenten Dongen, Drimmelen, Goes, Terneuzen, Hulst, Vlissingen, Tholen, Tilburg, Bladel, Helmond en Roermond. Deze woningen worden door externe partijen verhuurd.

Voor meer informatie neemt u contact op met één van onze verhuurmakelaars, 076-5 644 644.

Ik heb urgentie. Hoe lang moet ik wachten op een passende woning?

Als u in aanmerking komt voor urgentie, krijgt u voorrang voor een huurwoning van een van de deelnemende corporaties. U krijgt binnen zes maanden een woning aangeboden. Bij weigeren van een aangeboden woning vervalt de voorrang op andere woningzoekenden.

Hoe kan ik reageren op woningen die per direct worden aangeboden?

Op woningen die direct te huur worden aangeboden kunt u reageren via de website van Klik voor Wonen www.klikvoorwonen.nl.

Voor deze woningen geldt dat de eerste die reageert een afspraak mag maken voor een bezichtiging. 

Let op: in de omschrijving kan de melding staan, dat deze woning ook via een andere website wordt geadverteerd. Dit betekent dat er nog andere kandidaten kunnen zijn.

Als u vragen heeft neemt u dan contact op, 076-5 644 644.

Moet ik iedere week het woningaanbod bekijken?

​Aan uw inschrijving is een zoekprofiel gekoppeld. Bij uw zoekprofiel kunt u aangeven of u tipberichten wilt ontvangen. Dit is gratis. Het tipbericht met de passende huurwoningen ontvangt u per e-mail. Zo hoeft u dus niet zelf alert te zijn op het wekelijkse woningaanbod. 

Spreekt de woning in het tipbericht u aan? Dan moet u zelf op de woning reageren.

Waar kan ik me bij Laurentius inschrijven?

Wilt u in aanmerking komen voor een woning van Laurentius? Schrijft u zich dan in bij Klik voor Wonen, www.klikvoorwonen.nl.

U kunt natuurlijk ook even bij Laurentius binnenlopen, Ons bezoekadres is Loevesteinstraat 20, 4834 ED in Breda.. 
Als u een afspraak maakt, weet u echter zeker dat één van onze verhuurmakelaars de tijd heeft om u te adviseren. 

Ik heb een woning voorlopig toegewezen gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Als u een woning voorlopig toegewezen heeft gekregen, neemt u dan contact op met één van onze verhuurmakelaars via 076-5 644 644.

Wat zijn vrije huursector woningen?

​Naast sociale huurwoningen heeft Laurentius ook duurdere huurwoningen. Deze woningen worden vrije huursector woningen genoemd. Voor deze woningen wordt geen huurtoeslag verleend. De woningen hebben een huurprijs boven € 710,68 (kale huur, excl. servicekosten). De woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen boven € 35.739.

Hoe kom ik voor een vrije huursector woning in aanmerking?

Als u belangstelling heeft voor een woning in de vrije huursector, schrijf u dan in bij Klik voor Wonen www.klikvoorwonen.nl. De vrije sector woningen worden hier ook geadverteerd. U kunt in de inschrijving de huurprijsklasse kiezen waarvoor u in aanmerking wilt komen.  

Vragen? Neemt u contact met ons op via telefoon 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl.

Meer vragen over dit onderwerp (42)

Vertalen / Translate