Direct naar inhoud

Het klimaat verandert en het groenonderhoud in onze wijken ook

donderdag 28 september 2023

Dat het klimaat verandert, is niets nieuws. Hierdoor zijn wij op een andere manier naar het onderhoud van het groen rondom onze woningen gaan kijken.

We letten steeds meer op biodiversiteit en duurzaamheid. Wat tien jaar geleden nog onkruid was, laten we nu soms staan. Hoe dat precies zit, leggen we graag uit.

Onze buurtbeheerder Wim legt uit wat er veranderd is: “Door de verandering van het klimaat hebben we heel wat warme zomers gehad. Er zijn toen veel planten doodgegaan. Niet alle soorten planten kunnen we terugplaatsen als gevolg van het veranderende klimaat. Onze groenvoorziener Donker Groen mag ook geen gif meer gebruiken. Verder is het belangrijk om veel verschillende bloemen en planten te laten groeien, vooral voor de bijen en hun soortgenoten." 

Duurzaam samenwerken
Alex is contractmanager bij Laurentius. Hij gaat dus ook over de samenwerking met onze partners, waaronder groenvoorziener Donker Groen uit Etten-Leur. “We werken nu een aantal jaren samen met Donker Groen”, vertelt Alex. “In ons ondernemingsplan staat het bevorderen van de biodiversiteit hoog op de agenda. Duurzaam werken en hoe een samenwerkingspartner omgaat met biodiversiteit speelt dus een grote rol. Donker Groen komt wat ons betreft het beste uit de bus. Daar waar planten dood gaan als gevolg van de hitte of droogte, wordt bij het terugplanten door Donker Groen meteen gekeken welke planten hier beter tegen bestand zijn en de biodiversiteit ten goede komen.”

Steekproeven en controles
Laurentius en Donker Groen werken volgens een zogenaamd beeldbestek. Alex: “Dat beschrijft concreet hoe het onderhoud eruit moet zien. Een haag mag bijvoorbeeld een bepaald percentage uitlopers hebben. En in een perk mag een bepaald percentage onkruid zijn. Dat controleren we vier keer per jaar, steekproefsgewijs. Donker Groen krijgt het rapport en samen bespreken we het. Het is een concretere manier van controleren dan pakweg tien jaar geleden. Toen zeiden we: je moet twintig keer per jaar het gras maaien en drie keer de heg snoeien. Nu maken we dit anders meetbaar.” Deze werkwijze is ook duurzamer. Donker Groen komt alleen wanneer het echt nodig is, wat onnodige uitstoot en reistijd voorkomt.

Geen jungle in de stad
Als voorman bij Donker Groen komt Marc veel in onze wijken. Marc ziet ook dat de natuur verandert. “Vooral voor bewoners op leeftijd kan ik me voorstellen dat dat best wennen is. Vroeger was alles strak in de tuin. De gazons waren netjes gemaaid en geen kruid dan wel onkruid tussen de stoep en borders. Maar dat kan niet meer. Het is belangrijk om de biodiversiteit te herstellen en bijen en insecten de ruimte te geven. Het kan betekenen dat we na het snoeien bladafval op het gras of in de borders laten liggen. Bewoners vragen weleens ‘Ruimen jullie dat niet op?’ Maar we laten het bewust liggen. Zo creëren we een microklimaat en dat is beter voor de bodem en bepaalde organismen, en voorkomen we uitdroging. Grondwater wordt zo beter vastgehouden bij stortbuien en dringt langzamer de grond in, wat uitdroging tegengaat. Onze visie: als wij goed zijn voor de natuur, is de natuur goed voor ons. We geven de natuur de kans zichzelf te herstellen en in stand te houden en wij proberen dit proces te ondersteunen.”

Marc vervolgt: “Vaak is het groenonderhoud voor ons ook experimenteren. Enerzijds willen we de natuur haar gang laten gaan, maar het is ook weer niet de bedoeling om een jungle in de stad te creëren. We willen een mooie, gezonde balans tussen natuur en verzorgd groen waarin het prettig wonen is. We blijven evalueren en leren, om ons werk maar zo goed mogelijk te kunnen doen.”

Iedereen werkt mee
"Bij Donker Groen werken ook mensen met een lichte beperking", vertelt Marc. "Denk aan autisme, of mensen die een ongeluk hebben gehad. Wij proberen hen te integreren in onze ploegen, op basis van hun interesses in kwaliteiten. Soms is dat best een uitdaging, maar het is belangrijk en ik vind het prachtig om die mensen te zien opbloeien in de natuur. Net als het groen waar wij voor zorgen.”

Elke dag een beetje beter
Contractmanager Alex, ten slotte: “Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van groenonderhoud. En ook de arbeidsmarkt is veranderd. Soms gaat het onderhoud niet in één keer goed. Bijna elk bedrijf, dus ook Donker Groen, heeft te maken met personele wisselingen. Veel mensen zijn nieuw. Maar samen werken we hard om ons werk elke dag een beetje beter te kunnen doen. De rapportages laten duidelijk zien dat de stijgende lijn is ingezet. Dus ik wil onze bewoners vragen: heb geduld en probeer een beetje begrip te tonen voor alle veranderingen. En klop gerust aan bij de buurt- of woonzorgbeheerder als je ergens over wilt praten; die houdt korte lijnen met Donker Groen. Samen proberen we iedereen een fijne en groene leefomgeving te bieden.”