Woningen

We hebben ruim 8.000 huurwoningen (2017), waarvan 7.400 in de regio Breda.

De woningen in de regio Breda zijn als volgt verdeeld:

  • 92% Sociale huur (tot € 710)
  •   8% Vrije sectorhuur (boven € 710)

Streefhuurbeleid

Ons beleid ziet er als volgt uit:

  •   5% Goedkope woningen (tot € 414)
  • 58% Betaalbare woningen (tot € 635)
  • 27% Bereikbare woningen (tussen € 635 en € 710)
  • 10% Dure woningen (vanaf € 710)

De huren zijn bedragen per maand, afgerond en gebaseerd op de huurtoeslaggrenzen en sociale-huurgrenzen zoals deze door de overheid zijn vastgesteld per 1 januari 2017. Een sociale huurwoning is volgens die grenzen een woning met een huur tot maximaal € 710,68. Deze woningen zijn toegankelijk voor huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 36.165. Tot en met 2020 kan ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.349. Een 'betaalbare woning' heeft een huur tot € 635,05.

Vertalen / Translate