Woningen

Wij verhuren en onderhouden ruim 8.300 woningen, parkeerplaatsen en andere panden in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. De woningen zijn als volgt verdeeld:

- 92% sociale huur (tot en met € 808,06)
- 8% vrije sector huur (boven € 808,06)

Streefhuurbeleid

Ons beleid ziet er als volgt uit:

- 5% goedkope woningen (tot € 452,20)
- 58% betaalbare woningen (tot € 647,19)
- 27% bereikbare woningen (tussen € 693,60 en € 808,06)
- 10% dure woningen (vanaf € 808,06)

De huren zijn bedragen per maand, afgerond en gebaseerd op de huurtoeslaggrenzen en sociale-huurgrenzen zoals deze door de overheid zijn vastgesteld per 1 januari 2023. Een sociale huurwoning is volgens die grenzen een woning met een huur tot maximaal € 808,06. Deze woningen zijn toegankelijk voor huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 50.747,- (eenpersoonshuishouden) en € 58.725,-  (meerpersoonshuishouden).  Een 'betaalbare woning' heeft een huur tot € 693,60.