Woningen

We hebben ruim 7.400 in de regio Breda. De woningen in de regio Breda zijn als volgt verdeeld:

- 92% sociale huur (tot € 720,-)
- 8% vrije sector huur (boven € 720,-)

Streefhuurbeleid

Ons beleid ziet er als volgt uit:

- 5% goedkope woningen (tot € 424,-)
- 58% betaalbare woningen (tot € 651,-)
- 27% bereikbare woningen (tussen € 651,- en € 720,-)
- 10% dure woningen (vanaf € 720,-)

De huren zijn bedragen per maand, afgerond en gebaseerd op de huurtoeslaggrenzen en sociale-huurgrenzen zoals deze door de overheid zijn vastgesteld per 1 januari 2019. Een sociale huurwoning is volgens die grenzen een woning met een huur tot maximaal € 720,42. Deze woningen zijn toegankelijk voor huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 38.035. Tot en met 2020 kan ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436. Een 'betaalbare woning' heeft een huur tot € 651,03.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.