Direct naar inhoud

TV-programma Nieuwsuur en Laurentius

donderdag 22 juni 2023

Het tv-programma Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht aan het privĂ© verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Het programma heeft een aantal gevallen van bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties uitgeplozen. Op basis daarvan hebben ze vragen gesteld of er in een aantal gevallen mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap. 

Bij Laurentius speelt dit niet en is er geen sprake van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap. Bestuur en raad van commissarissen ontplooien geen activiteiten die in concurrentie treden met Laurentius. Bestuur en raad van commissarissen gaan te werk binnen de kaders/normen die er zijn vanuit de governancecode woningcorporaties 2022. Die governancecode is er vanuit de verenigingen binnen de sector (Aedes voor corporaties en VTW voor commissarissen).