Direct naar inhoud

Bewonersgedrag

Uw eigen verantwoording

Is een beschadiging, verstopping of gebrek ontstaan door u als bewoner of één van uw medebewoners? Dan moet u het zelf verhelpen en betalen. Ook als die schade komt door onbewust of onbedoeld gedrag. Ondeskundigheid of het onjuist gebruik van de woning kunnen ook leiden tot onderhoud waar u zelf verantwoordelijk voor bent.

Voorbeelden van uw eigen verantwoording:

  • Het vervangen van sleutels en sloten door het verliezen of afbreken van de sleutels;
  • Het openen van de deur (door een expert) als gevolg van buitensluiting;
  • Schade door bevriezing van leidingen, als u onvoldoende maatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen;
  • Schade aan deuren of ramen door het open- of dichtwaaien. Dit geldt ook voor uitgewaaide (dak)ramen en uit de hand gewaaide deuren. Haal, om dit zoveel mogelijk te voorkomen, uw losse spullen en plantenbakken van uw balkon en uit uw tuin als er storm verwacht wordt. Sluit ook ramen en deuren. Daarmee voorkomt u stormschade voor eigen rekening;
  • Verstopping in het toilet door bijvoorbeeld wc-blokjes, luiers, tampons of frituurvet;
  • Verstopping in de gootsteen veroorzaakt door etensresten of andere vormen van vaste stoffen. Voorbeelden hiervan zijn vet(jus), etensresten of koffiedik;
  • Vochtoverlast ontstaan doordat de woning slecht is geventileerd;
  • Aanwezigheid van ongedierte als de woning niet of onvoldoende schoon wordt gehouden.

Wat als bewonersgedrag de oorzaak is?

Is de reparatie voor uw rekening maar wordt die uitgevoerd door of namens Laurentius? Dan ontvangt u soms pas na enkele maanden tot een half jaar de factuur. Dit komt omdat het proces van het indienen van het reparatieverzoek tot het sturen van een factuur via diverse partijen gaat. Wilt u tussentijds weten wat de stand van zeken is van uw reparatie en de bijbehorende factuur? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 076 56 44 644.