Direct naar inhoud

Privacy statement

Als u een woning huurt of koopt van Laurentius, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over uw inkomen. Laurentius gebruikt en beveiligt uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Wet bescherming persoonsgegevens).

Privacy gaat over uw 'persoonlijke levenssfeer'. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. In het privacyreglement leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Delen van persoonsgegevens

Laurentius gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee wij samenwerken. Meer informatie hierover vindt u in ons privacyreglement. 

Samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda

Laurentius is partner van Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda. Dat is een samenwerkingsverband dat is gericht op de aanpak van complexe multi-problematiek. Wanneer het nodig is dat meerdere partners samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid, dan kan dit in het zorg- en veiligheidshuis. De samenwerking is geregeld in een samenwerkingsconvenant en de afspraken over het delen van (persoons) gegevens zijn vastgelegd in een privacy protocol. Voor meer informatie over het zorg- en veiligheidshuis verwijzen wij u naar die website.