Direct naar inhoud

Woningruil

Bij woningruil gaan alle woonrechten en -plichten van de ene bewoner over op de andere bewoner. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Woningruil start altijd op initiatief van een bewoner.

Hoe vind je iemand om mee te ruilen?

Woningruil in de regio
Voor bewoners van Alwel, Laurentius, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonvizier en Thuisvester is het mogelijk om zijn/haar woning voor woningruil aan te bieden. Dat kan op de website van Klik voor Wonen. Op deze pagina vindt je alle informatie over woningruil en kun je ook direct de aanvraag doen. Let op: er zijn wel bepaalde voorwaarden. Lees die daarom goed.

Met wie kun je ruilen?

 • Je ruilt met iemand die een zelfstandige woning huurt. Je ruilt niet met iemand die inwoont bij een bewoner
 • Je kunt jouw woning niet ruilen voor een leegstaande woning of een koopwoning. Na de ruil mag geen woning leeg blijven staan.

Procedure

 • Heb je elkaars woning gezien en ben je beiden akkoord met de ruil? Dan die je een aanvraag in. Download altijd het aanvraagformulier woningruil van Laurentius en lever dit volledig ingevuld en ondertekend in. Let op: De ruilkandidaat accepteert de woning zoals die op het moment van aanvraag woningruil is. Zo ook de kleine herstellingen die de vorige bewoner niet uitvoerde (zie Besluit kleine herstellingen) en hetzelfde geldt voor de aanwezige ZAV’s (zelf aangebrachte voorzieningen) in en rondom de woning.
 • We toetsen het verzoek;
 • We controleren of de woning geschikt is voor woningruil. 
 • Je ontvangt toestemming of een afwijzing.

Toetsing 

Het verzoek beoordelen we op de volgende punten:

 1. De nieuwe (kale) huurprijs van de woning past bij het inkomen en de huishoudgrootte van de ruilkandidaat.
 2. De woning is in verhouding met de grootte van het huishouden van de ruilkandidaat.
 3. Jij en de ruilkandidaat hebben geen huurschuld.
 4. De woning is technisch in orde.
 5. Jij en de ruilkandidaat staan beiden ingeschreven bij Klik voor Wonen. Keuren we de aanvraag goed? Dan vervalt jullie inschrijving bij Klik voor Wonen.

Het toetsen duurt ongeveer vier tot zes weken. Kunnen wij het verzoek niet goedkeuren? Dan ontvang je hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

Veel gevraagd over Woningruil

 • Het verzoek beoordelen we op de volgende punten:
  - De nieuwe (kale) huur van de nieuwe woning past bij je inkomen. Let op dat bij woningruil de huurprijs wordt aangepast. Dit kan een verhoging of verlaging van de huurprijs betekenen. Dit heeft ook gevolgen voor jouw eventuele huurtoeslag;
  - De woning is in verhouding met de grootte van je huishouden;
  - Jij en de huidige bewoner hebben geen huurschuld;
  - De woning is technisch in orde;
  - Jullie staan beiden ingeschreven op website van Klik voor Wonen;
  - Na de ruiling blijven jullie in ieder geval één jaar in de nieuwe woning wonen.


  De beoordelingsprocedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als we jouw verzoek tot woningruil niet goedkeuren, ontvang je hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

 • Download altijd het aanvraagformulier woningruil van Laurentius en lever dit volledig ingevuld en ondertekend in. Daarnaast vragen we de volgende documenten:
  -Meest recente inkomensverklaring of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting; 
  - Ben je geen bewoner van Laurentius? Dan overleg je een actuele verhuurderverklaring (deze is op te vragen bij de huidige verhuurder).