Woningruil

Bij woningruil gaan alle woonrechten en -plichten van de ene huurder over op de andere huurder. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Woningruil start altijd op initiatief van een huurder. Mogelijke ruilkandidaten vindt u via www.woningruil.nl

Procedure

 • Download het aanvraagformulier woningruil en dien uw verzoek schriftelijk in.
 • Als u niet bij dezelfde verhuurder huurt, kunt u het formulier ook bij de andere verhuurder indienen.
 • Wij toetsen uw verzoek.
 • U ontvangt toestemming of een afwijzing.
 • Uw woning controleren we voordat de woningruil plaatsvindt.

Toetsing 

Uw verzoek, en dat van uw ruilpartner, beoordelen we op de volgende punten:

 1. De huur van de nieuwe woning past bij uw inkomen.
 2. U huurt beiden de woning voor ten minste een jaar. 
 3. De woning is in verhouding met de grootte van uw huishouden.
 4. U heeft geen huurschuld.
 5. U bent ingeschreven bij Klik voor Wonen.

De procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als wij uw verzoek tot woningruil niet kunnen goedkeuren, ontvangt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

Administratiekosten

Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen, betaalt u 50 euro administratiekosten aan de woningcorporatie waar u naar toe wilt verhuizen. Dit geldt ook voor de persoon met wie u wilt ruilen.

Veel gevraagd over Woningruil

Ik ga verhuizen via woningruil en wil een afspraak maken voor de controle van de woning(en).

De verhuurmakelaar maakt een afspraak met de vertrekkende huurder voor een controle van de woning.

In overleg met de huurder en de ruilkandidaat, bepalen we de einddatum van het huurovereenkomst. 

Kan ik met iemand ruilen van woning?

Wilt u graag van woning ruilen? Dan moet u zelf een andere huurder vinden die met u van woning wil ruilen. Mogelijke ruilkandidaten vindt u via www.woningruil.nl

Als u een andere huurder heeft gevonden, verloopt de procedure als volgt: 

 • Download het aanvraagformulier woningruil en dien uw verzoek schriftelijk in. U mag ook langskomen op kantoor.
 • Als u niet bij dezelfde verhuurder huurt, kunt u het formulier ook bij de andere verhuurder indienen.
 • Wij toetsen uw verzoek.
 • U ontvangt toestemming of een afwijzing.
 • Uw woning controleren we voordat de woningruil plaatsvindt.

De procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als wij uw verzoek tot woningruil niet kunnen goedkeuren, ontvangt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

Er zijn in Breda toewijzingsnormen voor woningruil. Onze verhuurmakelaars kunnen u hierover informeren.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Uw verzoek, en het verzoek van uw ruilpartner, beoordelen we op de volgende punten:

 • De huur van de nieuwe woning past bij uw inkomen. Let op dat bij woningruil de huurprijs wordt aangepast. Dit kan een verhoging of verlaging van de huurprijs betekenen.
 • U en de ruilkandidaat blijven in ieder geval één jaar wonen in de nieuwe woning.
 • De woning is in verhouding met de grootte van uw huishouden.
 • U heeft geen huurschuld. 
 • U bent ingeschreven staan bij Klik voor Wonen.

De procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als wij uw verzoek tot woningruil niet kunnen goedkeuren, ontvangt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

Zijn er ook kosten aan woningruil verbonden?

Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen, betaalt u per pinbetaling € 50 administratiekosten aan de woningcorporatie waar u naar toe wilt verhuizen. Dit geldt ook voor de persoon met wie u wilt ruilen. Als de woningruil plaatsvindt tussen twee woningen van dezelfde woningcorporatie, betaalt u beiden de kosten aan dezelfde woningcorporatie.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn woning vervolgens huren?

Bij Laurentius gaat u een huurcontract aan voor minimaal één jaar. Hierna zetten wij het contract stilzwijgend voort voor onbepaalde tijd. Als u de huur binnen dit eerste jaar weer opzegt, kunnen wij u maximaal de jaarhuur in rekening brengen.

Wat voor documenten moet ik aanleveren bij het aanvraagformulier woningruil?

Woningruil vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier woningruil

Daarnaast vragen we nog de volgende informatie: 

 • Alle formulieren zijn volledig ingevuld en ondertekend door beide partijen.
 • Kopie legitimatiebewijs beide partijen (alle huurders; ook partners)
 • Uittreksel uit BRP (Basisregistratie Personen) van beide partijen waaruit blijkt welke personen op het woonadres staan ingeschreven
 • Meest recente inkomensverklaring of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting
 • Indien u geen huurder van Laurentius bent, dient u een verhuurderverklaring te overleggen (op te vragen bij verhuurder)
 • Omschrijving van reden van verzoek tot woningruil
 • Uw inschrijving als woningzoekende via Klik voor Wonen
 • Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, heeft u per pinbetaling €50,00 administratiekosten voldaan aan de woningcorporatie waar u naar toe wilt verhuizen. (Alwel, WonenBreburg en Laurentius werken met deze procedure). Als de woningruil plaatsvindt tussen twee woningen van dezelfde woningcorporatie, betalen beide aanvragers € 50 aan dezelfde woningcorporatie.

De procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als wij uw verzoek tot woningruil niet kunnen goedkeuren, ontvangt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

Meer vragen over dit onderwerp (3)

Vertalen / Translate