Woningruil

Bij woningruil gaan alle woonrechten en -plichten van de ene huurder over op de andere huurder. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Woningruil start altijd op initiatief van een huurder.

Woningruil in de regio
Voor huurders van Alwel, Laurentius, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonvizier en Thuisvester is het mogelijk om zijn/haar woning voor woningruil aan te bieden. Dat kan op de website van Klik voor Wonen. Op deze pagina vindt je alle informatie over woningruil en kun je ook direct de aanvraag doen. Let op: er zijn wel bepaalde voorwaarden. Lees deze daarom goed.

Landelijke woningruil
Biedt u uw huurwoning landelijk te ruil aan? Bekijk dan de mogelijkheden op de website van Woningruil

Procedure

 • Download het aanvraagformulier woningruil en dien uw verzoek schriftelijk in.
 • Als u niet bij dezelfde verhuurder huurt, kunt u het formulier ook bij de andere verhuurder indienen.
 • Wij toetsen uw verzoek.
 • U ontvangt toestemming of een afwijzing.
 • Uw woning controleren we voordat de woningruil plaatsvindt.

Toetsing 

Uw verzoek, en dat van uw ruilpartner, beoordelen we op de volgende punten:

 1. De huur van de nieuwe woning past bij uw inkomen.
 2. U huurt beiden de woning voor ten minste een jaar. 
 3. De woning is in verhouding met de grootte van uw huishouden.
 4. U heeft geen huurschuld.
 5. U bent ingeschreven bij Klik voor Wonen.

De procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als wij uw verzoek tot woningruil niet kunnen goedkeuren, ontvangt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

 

 

Veel gevraagd over Woningruil

 • Elke corporatie is vrij om al dan niet mee te werken aan een verzoek tot interne opschuiving.
  Als een corporatie er aan wil meewerken, gelden de volgende regels:
  - Als u binnen uw woongebouw wilt verhuizen moet u ingeschreven staan bij Klik voor Wonen.
  - Een interne opschuiving geldt als een normale mutatie:

  dit betekent dat de huurprijs wordt opgetrokken naar de streefhuur en dat het gebruikelijke mutatieproces wordt doorlopen.
  - De passendheidsregels van Klik voor Wonen (zoals inkomen versus huurprijs) gelden ook bij interne opschuiving.
  - U wordt na het tekenen van het huurcontract uitgeschreven als woningzoekende. Intern doorschuiven kan alleen wanneer:
  - Huurder heeft minimaal een jaar in de huidige woning gewoond
  - De gewenste woning is even groot of kleiner dan de huidige woning
  - De woningen zijn gelegen in hetzelfde woongebouw of gebouw
  - Indien de woningen eengezinswoningen zijn, dan moeten de woningen gelijkwaardig zijn (niet van een vlizotrap naar vaste trap of omgekeerd)

  Aan uw verzoek en verwerking daarvan in onze administratie kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via 076 5644 644.

 • Uw verzoek, en het verzoek van uw ruilpartner, beoordelen we op de volgende punten:
  - De huur van de nieuwe woning past bij uw inkomen. Let op dat bij woningruil de huurprijs wordt aangepast. Dit kan een verhoging of verlaging van de huurprijs betekenen.
  - U en de ruilkandidaat blijven in ieder geval één jaar wonen in de nieuwe woning.
  - De woning is in verhouding met de grootte van uw huishouden.
  - U heeft geen huurschuld.
  - U moet ingeschreven staan bij Klik voor Wonen
  De procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als wij uw verzoek tot woningruil niet goedkeuren, ontvangt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

 • Woningruil vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier woningruil. Daarnaast vragen we nog de volgende informatie: - Alle formulieren zijn volledig ingevuld en ondertekend door beide partijen. - Uittreksel uit BRP (Basisregistratie Personen) van beide partijen waaruit blijkt welke personen op het woonadres staan ingeschreven - Meest recente inkomensverklaring of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting - Indien u geen huurder van Laurentius bent, dient u een verhuurderverklaring te overleggen (op te vragen bij verhuurder) - Omschrijving van reden van verzoek tot woningruil - Uw inschrijving als woningzoekende via Klik voor Wonen - De procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. Als wij uw verzoek tot woningruil niet goedkeuren, ontvangt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.