Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, goed isolerend en bovendien goedkoop.

In onze asbest aanpak staat veiligheid voorop:

 • veilige, gezonde woningen voor onze huurders
 • veilige, gezonde werkplek voor ons personeel en voor het personeel van onze opdrachtnemers.
 • we willen alle risico's die ontstaan door de aanwezigheid van asbest tot een minimum beperken.

De asbest aanpak richt zich op woningen die zijn gebouwd ín en vóór 1994. Hier vindt u de adressenlijst met woningen gebouwd vóór 1994. Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden in Nederland. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Laurentius houdt zich aan deze regels. Als asbest risico oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct en op een veilige manier verwijderen.

Vragen? Neem contact met ons op 076 - 5644 644

 

Veel gevraagd over Asbest

Wat doet Laurentius als er risicovol asbestmateriaal is gevonden?

Wanneer Laurentius risicovolle situaties aantreft, dan laten wij verder onderzoek verrichten. Vervolgens nemen wij passende maatregelen.  

Moet Laurentius asbesthoudende materialen in en om een woning weghalen?

Niet altijd. Het hangt er vanaf waar het asbestmateriaal zit, welk soort asbest het is en in welke staat het materiaal is. Alleen deskundigen kunnen dit onderzoeken en bepalen.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via 076 5644 644

Wanneer verwijdert Laurentius asbest in een woning?

Of Laurentius asbest verwijdert, hangt af van het soort asbest:

 • hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het onbeschadigd is en niet wordt bewerkt.
 • niet hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt af van het feit of het materiaal is afgeschermd of niet. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen. Voorop staat dat asbest geen gevaar mag opleveren voor uw gezondheid, die van omwonenden en onze medewerkers. We laten ons hierin adviseren door deskundige partijen.

 

Wie betaalt het verwijderen van asbest?

Laurentius bepaalt wanneer het asbest weggehaald wordt. Laurentius neemt de kosten op zich voor het weghalen van aangebrachte bouwmaterialen met asbest in de woning. Het gaat hierbij om materialen die bij de bouw of onderhoud van de woning zijn verwerkt.

Waar houden we rekening mee als we asbest gaan saneren?

 

Als we asbest gaan saneren houden we rekening met de volgende zaken:

 • Veiligheid; staat voorop; voor onze huurders, onze werknemers en de aannemer.
 • Overlast: we proberen overlast voor onze huurders tot een minimum te beperken.
 • Communicatie: we streven naar duidelijke, transparante communicatie met huurders over de saneringen.
 • Kosten: saneringskosten houden we zo laag mogelijk. 

 

 

Waar kan asbest in onze woningen zijn toegepast?

In woningen van vóór 1994 kan in onderstaande materialen asbest zijn toegepast: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten daken, bergingsdaken en/of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatie kanalen.

Welke typen asbest zijn er?

Er bestaan twee typen asbest: hechtgebonden asbest en niet- hechtgebonden asbest.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat zacht is en makkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet-mechanische bewerkingen. Niet-hechtgebonden asbest zit in:

 • Spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke.Deze asbestsooort kan voorkomen in woningen van vóór 1979.  Vanaf 1978 is het gebruik van spuitasbest verboden.
 • Brandwerende plaat, zoals Nobranda en Pical platen onder andere bij kachels, rookafvoeren, meterkasten enzovoort.
 • Vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980. Asbesthoudend vinyl vloerzeil werd toegepast tot ongeveer 1980 en asbesthoudende vinylvloertegels tot 1985.

Klik hier voor meer informatie.

Wat is hechtgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest materialen bevatten veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel klein. Hechtgebonden asbest zit onder andere in:

 • Asbestcement vlakke platen
 • kruipluiken
 • vensterbanken
 • balkonschermen
 • golfplaten dak bergingen of aanbouwen
 • asbestcement leidingen
 • mantelbuizen, rioleringen of ventilatiekanalen

Meer informatie? Kijk op de asbestwegwijzer van Rijkswaterstaat. 

Wat is het risico van asbest?

Zit het asbest vast in het materiaal? Dan is er geen risico.
Komen er vezels los? Dan moet u voorzichtig zijn. Los gekomen asbestvezels zweven in de lucht en kunnen kanker veroorzaken bij mensen die deze vezels lang achter elkaar hebben ingeademd. Het inademen van vezels kan alleen als die vezels zijn los gekomen. Dat risico is het grootst bij niet-hechtgebonden asbest. Eventuele gevolgen voor de gezondheid ontstaan pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand deze vezels heeft ingeademd bepaalt voor een deel hoe groot de kans op gezondheidsproblemen is.

Heeft u één keer asbest vezels ingeademd? Dan is het risico écht heel klein, blijkt uit onderzoek.
Het risico is groter als u door uw werk veel in aanraking komt met asbest. Daarom dragen mensen die asbest weghalen beschermende kleding zoals de witte pakken.

​Maakt u zich zorgen over eventuele asbest in uw woning?

Als u zich zorgen maakt over asbest, neem dan contact met ons op 076 - 5644 644. Wij laten, indien nodig, onderzoeken of het inderdaad om asbest gaat.

Heeft of vermoedt u dat in uw woning asbest zit? Dan is het belangrijk om te weten dat u niet in het materiaal boort, zaagt of op een andere manier bewerkt.

Is uw woning gebouwd na 1994? Dan is er geen asbest verwerkt in uw woning.

Weet Laurentius waar asbesthoudende materialen voorkomen in haar huurwoningen?

-           Laurentius heeft de woningen die gebouwd zijn vóór 1994 steekproefsgewijs laten onderzoeken op de zichtbare aanwezigheid van asbest. Bij woningen die gelijktijdig gebouwd zijn binnen een complex zijn immers dezelfde bouwmaterialen toegepast. We hebben dus goed in beeld waar asbest zichtbaar aanwezig is.

-           Asbest kan ook niet zichtbaar zijn aangebracht. Bijvoorbeeld onder een betonnen vloer of in een constructie. Dit kan meestal blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het onbeschadigd is en niet wordt bewerkt (door bijvoorbeeld verzagen, schuren of breken). Om van niet zichtbaar asbest een goed beeld te krijgen zouden we moeten slopen. Dit noemen we destructief onderzoek. Bij woningen in bewoonde staat is dit niet wenselijk vanwege de overlast. Daarom kiest Laurentius ervoor dit te doen op het moment dat we bijvoorbeeld groot onderhoud aan woningen uitvoeren.

-           Ook huidige of vorige bewoners kunnen onbewust asbesthoudend materiaal aangebracht hebben in een woning. Bijvoorbeeld in de vorm van vloerbedekking. Omdat het gebruiken van asbest of asbesthoudend materiaal al sinds 1994 is verboden, komen we dit niet veel meer tegen. 

-           Onze opzichters zijn opgeleid om asbesthoudende materialen te herkennen en stellen bij het vermoeden ervan een onderzoek in. Als na onderzoek blijkt dat het inderdaad asbest betreft en voor een risicovolle situatie zorgt, wordt het asbest in opdracht van en voor rekening van Laurentius professioneel verwijderd.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

We helpen u graag om veilig om te gaan met asbest in uw woning. Daarom hebben we een aantal vuistregels als u woont in een woning van vóór 1994:

 • Gaat u klussen in uw woning op een plek waar mogelijk asbest zit? Vraag altijd eerst advies via 076-5 644 644 of email info@laurentiuswonen.nl.
 • Nooit zomaar zelf asbest verwijderen; ook geen vloerzeil of golfplaat. Neem contact op als u het asbest wilt laten verwijderen.
 • Nooit asbest bewerken, door bijvoorbeeld verzagen, schuren of breken. En nooit een gat boren in asbest.

Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag ons advies via 076 5644 644 of kcc@laurentiuswonen.nl. Wij komen bij u kijken en ondernemen actie als dat nodig is.

Kun je zomaar gaan klussen in een huurwoning die vóór 1994 is gebouwd?

Omdat er in deze woningen mogelijk bouwmaterialen met asbest zijn gebruikt, adviseren we u contact op te nemen met Laurentius voordat u gaat klussen.

Meer vragen over dit onderwerp (11)

Vertalen / Translate