Bewonerscommissie of actieve bewoner

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven er naar dat onze bewoners maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor. Voelt u zich betrokken bij uw woonomgeving? En vindt u het leuk om de belangen van uw medebewoners te behartigen? 

Al actief in uw woonomgeving?

We willen graag actieve en gemotiveerde bewoners ondersteunen bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun woon- en leefomgeving. Tenslotte bent u de ogen en oren van uw wijk. Wilt u helpen? Wij horen graag van u op welke manier u wilt bijdragen aan uw woonomgeving. 

Wat bieden wij u?

  • Ondersteuning
  • Goede begeleiding
  • Betrokkenheid en structureel overleg

Sponsoring

Regelmatig krijgen wij van bewonerscommissies of actieve bewoners het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan een gezellige activiteit in een buurt of woongebouw. Helaas is dit voor woningcorporaties niet toegestaan sinds de nieuwe Woningwet van kracht is (per 1 juli 2015). Natuurlijk ondersteunt Laurentius goede initiatieven van bewoners nog steeds graag. Een goed burencontact is fijn en draagt bij aan de leefbaarheid binnen een woongebouw of buurt. We helpen en denken dan ook graag mee als u een buurtactiviteit wilt gaan organiseren.

Ook financieel mogen wij buurtactiviteiten van de wet ondersteunen. Er gelden hier wel strikte grenzen voor. Zo mogen wij alleen een bijdrage leveren aan een activiteit als die een duidelijk inhoudelijk doel heeft, als die uitsluitend ten goede komt aan de bewoners van Laurentius en als die in de directe nabijheid van het woongebouw plaatsvindt. Het mag dus niet alleen voor de gezelligheid zijn. Een bijdrage aan een schoonmaakactie in de straat is bijvoorbeeld geen probleem. Een bijdrage aan een buurtbarbecue? Dat mag dan weer niet.

Meer informatie 

Hier vindt u meer informatie over het oprichten van een bewonerscommissie of het aanmelden als actieve bewoner. Contact opnemen met uw wijkconsulent kan natuurlijk ook. Via telefoonnummer 076-5 644 644. Of stuur een e-mail: wijkconsulenten@laurentiuswonen.nl. 

  • Sabine Bakker, wijkconsulent voor de wijken Prinsenbeek, Westerpark/Tuinzigt, Gageldonk, Kesteren/Muizenberg, Kievitsloop, Overkroeten.
  • Richard Konings, wijkconsulent voor de wijken Brabantpark, Heusdenhout, Wisselaar.
  • Heleen Groot, wijkconsulent voor de wijken Bavel, IJpelaar, Ulvenhout, Nieuw Wolfslaar, Chaam, Galder.
  • Jan Paul van der Zee, wijkconsulent voor de wijken Overakker, Ginneken, Zandberg, Heuvel, Boeimeer, Princenhage, Centrum, Schorsmolen, stationsbuurt.

 Aanmelden als bewonerscommissie of actieve bewoner

Geef het telefoonnummer op waar u altijd op bereikbaar bent

Uw ondersteuning aan de woonomgeving

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.