Over Laurentius

We verhuren ruim 8.000 woningen in de regio Breda. Omdat wij als woningcorporatie onder de Woningwet vallen, moeten we ons aan bepaalde regels houden. Het ministerie van Binnenlandse zaken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties houden hier toezicht op. Laurentius is lid van brancheorganisatie Aedes, vereniging van woningcorporaties.

Prettig wonen: daar staan we voor. Dit betekent goede, betaalbare huurwoningen met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving.

 • Nieuws

  Volg het laatste nieuws over onze organisatie.

 • Jaarverslagen

  Een overzicht van onze financiële jaarverslagen vanaf het jaar 2000.

 • Publicaties

  Lees online één van de uitgaven van ons magazine.

 • Vacatures

  Een Brabants woningcorporatie met een team van zo’n 70 gedreven professionals. Kom jij ons team versterken?

Meer informatie over

 • Onze organisatie

  Alles wat we doen leidt tot één doel: zorgen voor goede, betaalbare huurwoningen. Vooral voor mensen wiens inkomen te laag is om een woning te kunnen kopen of in de marktsector te huren.

  Lees meer over wie we zijn, onze missie en visie en vormen van samenwerking.

 • Governance: bestuur en toezicht

  Wij willen een integere, klantgerichte en zakelijke organisatie zijn, die eigen verantwoordelijkheid en samenwerking stimuleert. Goed bestuur en goed toezicht zijn voor ons fundamentele kernwaarden.

  Lees meer over de besturing en toezicht van onze organisatie.

 • Ons inkoopbeleid

  De inkopen en uitgaven die we doen, dienen maximaal bij te dragen aan het realiseren van onze doelstelling.

  Lees meer over onze manier van samenwerking en onze inkoopvoorwaarden.

 • Huurderskoepel Laurentius

  De Huurderskoepel Laurentius (HKL) is een onafhankelijke vereniging die de belangen behartigt van alle huurders van Laurentius.

  Lees meer over de activiteiten van deze huurdersbelangenvereniging.

Vertalen / Translate