Direct naar inhoud

Inkomensverklaring

Volgens de Europese regelgeving moeten alle woningcorporaties minimaal 90% van de woningen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot en met € 47.699 voor een eenpersoonshuishouden en tot en met € 52.671 voor een meerpersoonshuishouden (prijspeil 2024). Deze maatregel geldt voor alle  huurwoningen met een huurprijs tot en met € 879,66 per maand kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Invoering inkomensgrens

Wettelijk zijn wij verplicht vanaf 1 januari 2011 een inkomenstoets te doen bij de verhuur van vrijkomende woningen. Het doel van deze maatregel is dat woningcorporaties hun sociale huurwoningen vooral verhuren aan mensen met een passend inkomen. Wij moeten ons hierover ook verantwoorden naar de overheid.

Voor wie geldt de regel?

De inkomensgrens is alleen van toepassing bij nieuwe toewijzingen. Voor mensen die al een woning bij ons huren geldt het niet, alleen als zij gaan verhuizen naar een andere sociale huurwoning.

Inkomen tot en met € 47.699 (eenpersoons huishouden) of tot en met € 52.671 (meerpersoons huishouden)

Deze huishoudens komen in aanmerking voor een huurwoning tot en met € 879,66 kale huur. Bij acceptatie van de woning vragen wij de nieuwe huurder(s) een schriftelijke verklaring te ondertekenen. In deze verklaring staat het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van alle meerderjarige huisgenoten, met uitzondering van inwonende kinderen.

Inkomen vanaf € 47.700 (eenpersoons huishouden) of vanaf € 52.672 (meerpersoons huishouden)

Wij mogen maximaal 10% van onze woningen tot en met € 879,66 per maand verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de inkomensgrens. Dit geldt vooral voor woningzoekenden met urgentie, zoals huishoudens waar de woning van gerenoveerd of gesloopt gaat worden. 

Welke gegevens hebben wij nodig?

Zodra u een woning aangeboden krijgt, vragen wij u uw inkomensgegevens aan te leveren. Hiervoor levert u kopie aan van uw definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting of, als u geen aangifte doet, een inkomensverklaring. Deze verklaring vraagt u gratis op bij de Belastingdienst via 0800-0543 (levertijd 5 werkdagen).

Plannen om te verhuizen?

Zorg dat u bovenstaande gegevens beschikbaar hebt. Als u niet tijdig de juiste gegevens niet kunt overleggen, is het mogelijk dat we de woning aan de volgende kandidaat moeten aanbieden.

Let op eigen vermogen (door verkoop huis)

Tot slot wijzen wij u erop dat áls u eigen vermogen heeft opgebouwd of nog gaat opbouwen door bijvoorbeeld de verkoop van uw huis, dit van groot belang is. Uw jaarinkomen wordt namelijk hoger waardoor u wellicht boven de inkomensgrens uitkomt. In dit geval komt u niet in aanmerking voor een huurwoning tot en met € 879,66.