Inkomensverklaring

Volgens de Europese regelgeving moeten alle woningcorporaties minimaal 90% van de woningen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016). Deze maatregel geldt voor alle huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Invoering inkomensgrens

Wettelijk zijn wij verplicht vanaf 1 januari 2011 een inkomenstoets te doen bij de verhuur van vrijkomende woningen. Het doel van deze maatregel is dat woningcorporaties hun sociale huurwoningen vooral verhuren aan mensen met een passend inkomen. Wij moeten ons hierover ook verantwoorden naar de overheid.

Voor wie geldt de regel?

De inkomensgrens is  alleen van toepassing bij nieuwe toewijzingen. Voor mensen die al een woning bij ons huren geldt het niet, alleen als zij gaan verhuizen naar een andere sociale huurwoning.

Inkomen tot 35.739 euro

Huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot € 35.739 komen in aanmerking voor een huurwoning tot € 710,68 kale huur. Bij acceptatie van de woning vragen wij de nieuwe huurder(s) een schriftelijke verklaring te ondertekenen. In deze verklaring staat het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van alle meerderjarige huisgenoten, met uitzondering van inwonende kinderen.

Inkomen vanaf 35.739 euro tot € 39.874

Wij mogen maximaal 10% van onze woningen tot € 710,68 per maand verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de inkomensgrens. Dit geldt vooral voor woningzoekenden met urgentie, zoals huishoudens waar de woning van gerenoveerd of gesloopt gaat worden. In alle andere gevallen komt deze groep woningzoekenden in aanmerking voor een huurwoning boven € 710,68. Deze woningen staan ook op Klik voor Wonen

Maar misschien is het kopen van een woning ook de moeite waard. Voor meer informatie, ga naar ons aanbod koopwoningen.

Welke gegevens hebben wij nodig?

Zodra u een woning aangeboden krijgt, vragen wij u uw inkomensgegevens aan te leveren. Hiervoor levert u kopie aan van uw definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting of, als u geen aangifte doet, een inkomensverklaring. Deze verklaring vraagt u gratis op bij de Belastingdienst via 0800-0543 (levertijd 5 werkdagen).

Plannen om te verhuizen?

Zorg dat u bovenstaande gegevens beschikbaar hebt. Als u niet tijdig de juiste gegevens niet kunt overleggen, is het mogelijk dat we de woning aan de volgende kandidaat moeten aanbieden.

Let op eigen vermogen (door verkoop huis)

Tot slot wijzen wij u erop dat áls u eigen vermogen heeft opgebouwd of nog gaat opbouwen door bijvoorbeeld de verkoop van uw huis, dit van groot belang is. Uw jaarinkomen wordt namelijk hoger waardoor u wellicht boven de inkomensgrens uitkomt van € 35.739. In dit geval komt u niet in aanmerking voor een huurwoning tot € 710,68. 

Veel gevraagd over Inkomensverklaring

Welke inkomenseis geldt voor woningzoekenden?

Sinds 1 januari 2011 moeten alle woningcorporaties in Nederland tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 35.739 per jaar. Deze wetgeving is gemaakt door de Europese Commissie.
Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 710,68 (kale huur, excl. servicekosten). ​

Hoe weet ik wanneer de inkomensgrens van 35.739 euro geldt?

Bij het woningaanbod op www.klikvoorwonen.nl staat bij de woninggegevens vermeld wanneer de inkomensgrens van € 35.739 geldt.

Op welke woningen mag ik reageren als de tien procent is behaald of mijn inkomen te hoog is?

Als uw inkomen hoger is dan € 35.739, kunt u alleen reageren op woningen met een huurprijs boven de € 710,68 (kale huur, excl. servicekosten). 

Wij mogen maximaal 10% van onze woningen tot € 710,68 (kale huur, excl. servicekosten) per maand verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de inkomensgrens. Dit woningen zijn vooral voor woningzoekenden met urgentie, zoals huishoudens waar de woning van gerenoveerd of gesloopt gaat worden.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de verklaring gratis opvragen bij belastingdienst via 0800 - 0543. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook of rijbewijs.​ Voor meer informatie, ga naar de website van de belastingdienst.

 

Ik heb een woning toegewezen gekregen, maar ik heb nog geen inkomensverklaring of aanslag van de Belastingdienst. Wat nu?

U heeft tot vijf dagen na dagtekening van de aanbiedingsbrief de tijd om uw papieren in orde te maken. Neem contact op met één van onze verhuurmakelaars via telefoon 076-5 644 644 of verhuur@laurentiuswonen.nl, wanneer u uw papieren inlevert.

Een inkomensverklaring vraagt u gratis aan bij de belastingdienst via telefoon 0800 - 0543. Dit duurt ongeveer vijf werkdagen. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook of rijbewijs.​ Voor meer informatie, ga naar de website van de belastingdienst.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Heeft u geen inkomen? Ook dan moet u een inkomensverklaring of belastingaanslag overleggen.

Een inkomensverklaring vraagt u gratis aan bij de belastingdienst via telefoon 0800 - 0543. Dit duurt ongeveer vijf werkdagen. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook of rijbewijs.​ Voor meer informatie, ga naar de website van de belastingdienst.

Mogen er woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met een hoger inkomen?

Wij mogen maximaal 10% van onze woningen tot € 710,68 (kale huur, excl. servicekosten) per maand verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de inkomensgrens van € 35.739. Dit geldt vooral voor woningzoekenden met urgentie, zoals huishoudens waar de woning van gerenoveerd of gesloopt gaat worden.

In alle andere gevallen komt deze groep woningzoekenden in aanmerking voor een huurwoning boven € 710,68 (kale huur, excl. servicekosten). Deze woningen staan ook op Klik voor Wonen.

Hoe bepaalt Laurentius de tien procent sociale huurwoningen die aan hogere inkomens mag worden toegewezen?

We weten hoeveel woningen er per jaar gemiddeld vrijkomen. Tien procent van dit aantal kunnen we per jaar toewijzen aan huishoudens met een hogere inkomen dan € 35.739. Het gaat dan speciaal om woningzoekenden met urgentie, zoals huishoudens waar de woning van gerenoveerd of gesloopt gaat worden. De overheid controleert ook elk jaar of wij voldoen aan deze wettelijke maatregel.

In alle andere gevallen komt deze groep woningzoekenden in aanmerking voor een huurwoning boven € 710,68 (kale huur, excl. servicekosten). Deze woningen staan ook op Klik voor Wonen.

Wanneer ik een aanvraag doe voor medehuurderschap, geldt de inkomenstoets dan ook?

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring in de zin van de Europese wetgeving € 35.739. Om medehuurderschap aan te gaan, mogen beide bewoners dus wel meer dan € 35.739 verdienen.

Als er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli, moet u er rekening meehouden dat de huur op basis van het inkomen van beide bewoners (passend toewijzen) extra verhoogd kan worden.

Meer vragen over dit onderwerp (6)

Vertalen / Translate