Huurderskoepel Laurentius

De Huurderskoepel Laurentius (HKL) is een onafhankelijke vereniging waar alle huurders van Laurentius (gratis) lid van kunnen worden.

Doelstelling

De HKL behartigt de belangen van alle huurders van Laurentius; zij is de huurdersorganisatie waarmee wij op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder overleggen over ons beleid en beheer. Wij informeren de HKL, overleggen waar nodig en vragen om advies.

Leden en bestuur

Onze huurders kunnen gratis lid worden van de Huurderskoepel. Het dagelijks bestuur is de ’Huurdersraad’. Deze wordt gekozen uit de leden van de Huurderskoepel.

De huidige bestuursleden zijn:
De heer John Bindels (penningmeester)De heer Jan Dekkers (voorzitter)De heer Jack Mathijssen (secretaris)
De heer Wim Rijvers Mevrouw Jeanne Klip

De Huurdersraad is nog op zoek naar nieuwe leden en naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd? Meldt u aan via het volgende formulier:  

Gezamenlijke Huurderskoepels Breda

De HKL maakt samen met de Bewonersplatform WonenBreburg, Centrale Huurdersvereniging AlleeWonen deel uit van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK). Zij komen op voor de belangen van 22.500 huurders.

Vertalen / Translate