Direct naar inhoud

Huurderskoepel Laurentius

De Huurderskoepel Laurentius (HKL) is een onafhankelijke vereniging waar alle huurders van Laurentius (gratis) lid van kunnen worden.

Doelstelling

De HKL behartigt de belangen van alle huurders van Laurentius; zij is de huurdersorganisatie waarmee wij op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder overleggen over ons beleid en beheer. Wij informeren de HKL, overleggen waar nodig en vragen om advies.

Samenwerkingsovereenkomst

We ondertekenden samen met de voorzitter van onze Huurderskoepel  een SOK; een samenwerkingsovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Samen zijn we trots op het behaalde resultaat. Benieuwd naar de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en wat de overeenkomst voor uw bewonerscommissie of voor u als actieve bewoner betekent? U vindt de SOK hier. 

Leden en bestuur

  • Mevrouw Jeanne Klip (voorzitter)
  • De heer Wim Rijvers (penningmeester)
  • Mevrouw Conny van der List (secretaris)
  • Meneer Cees Verkade (lid)
  • Meneer Erik Kiljan (lid)

Meer informatie over de vereniging vindt u op de website van de Huurderskoepel Laurentius.

De Huurderskoepel is nog op zoek naar nieuwe leden en naar nieuwe bestuursleden. Bent u ge├»nteresseerd? Meld u aan via het volgende formulier: 

 

 

Gezamenlijke Huurderskoepels Breda

De HKL maakt samen met de Bewonersplatform WonenBreburg, Centrale Huurdersvereniging Alwel deel uit van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK). Zij komen op voor de belangen van 22.500 huurders.