Zelf klussen

Wij zorgen dat uw woning in een goede technische staat is. Maar u bent vrij om uw woning aan te passen naar uw eigen smaak. Daarbij is het wel belangrijk dat u de richtlijnen van ons klusbeleid volgt.

Kluswijzers

Een groot aantal aanpassingen hoeft u niet van te voren aan te vragen, bijvoorbeeld het leggen van laminaat of het aanleggen van een tweede toilet. Check wel de kluswijzers voordat u begint voor richtlijnen en handige tips.

Bouwkundige wijziging vooraf aanvragen

Voor ingewikkelde bouwkundige klussen heeft u wél vooraf toestemming nodig. Bijvoorbeeld als u een nieuwe keuken of een dakkapel wilt plaatsen. Voor een compleet overzicht, ga naar overzicht Laurentius klusbeleid.

Om deze klussen aan te vragen, gebruikt u het aanvraagformulier zelf klussen. De verandering die u aanbrengt moet altijd veilig zijn, kwalitatief goed uitgevoerd worden en geen gevaar of overlast opleveren voor uzelf of voor uw buurtgenoten.

Zekerheid

Als u van tevoren toestemming vraagt, heeft u bij akkoord de zekerheid dat de aanpassing bij uw verhuizing mag blijven zitten. In sommige gevallen krijgt u zelfs een vergoeding als u de woning verlaat. Hierover maken we vooraf samen duidelijke afspraken.

Samenwerken met Laurentius

U kunt voor uw klus ook hulp vragen aan onze opzichters. Zij hebben inzicht in de bouwkundige aspecten van uw woning en denken graag met u mee over het gebruik van geschikte materialen en constructies.

Onderhoud voor eigen rekening

Natuurlijk blijven wij verantwoordelijk voor een groot deel van het onderhoud in uw woning. Zelf bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de aanpassing die u heeft gedaan. Tenslotte is dit uw eigendom.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen, kijken wij of de verandering in goede staat is en of deze voldoet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

 • De verandering voldoet aan de kwaliteitseisen en blijft achter in de woning.
 • De verandering wordt geaccepteerd door de nieuwe huurder. Hierdoor wordt hij of zij eigenaar van de aanpassing en daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud.
 • De verandering voldoet niet aan de gestelde eisen. U zult de woning in originele staat terug moeten brengen.

Overname door nieuwe huurder

Als u gaat verhuizen, doen wij er alles aan op tijd een nieuwe huurder te vinden zodat u de aanpassing(en) ter overname kan aanbieden. Houd er wel rekening mee dat een nieuwe huurder niet verplicht is om de aanpassing(en) te accepteren.

Is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan mag u de aanpassing in de woning laten zitten totdat een nieuwe huurder in beeld is. Wil de nieuwe huurder uw aanpassing alsnog niet overnemen? Dan moet u deze alsnog verwijderen. U mag uiteraard dat de aanpassing ook meenemen naar uw nieuwe woning.

Veel gevraagd over Zelf klussen

Ik ga verhuizen. Kan de nieuwe bewoner mijn spullen overnemen?

Als u gaat verhuizen, kijken wij of de verandering in goede staat is en of deze voldoet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

 1. De verandering voldoet aan de kwaliteitseisen en blijft achter in de woning.
 2. De verandering wordt geaccepteerd door de nieuwe huurder. Hierdoor wordt hij of zij eigenaar van de aanpassing en daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud.
 3. De verandering voldoet niet aan de gestelde eisen. U zult de woning in originele staat terug moeten brengen.

Overname door nieuwe huurder

Als u gaat verhuizen, doen wij er alles aan op tijd een nieuwe huurder te vinden zodat u de aanpassing(en) ter overname kan aanbieden. Houd er wel rekening mee dat een nieuwe huurder niet verplicht is om de aanpassing(en) te accepteren.
Is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan mag u de aanpassing in de woning laten zitten totdat een nieuwe huurder in beeld is. Wil de nieuwe huurder uw aanpassing alsnog niet overnemen? Dan moet u deze alsnog verwijderen. U mag uiteraard dat de aanpassing ook meenemen naar uw nieuwe woning.

Registreren overname

Samen met de nieuwe huurder maakt u afspraken over het overnemen van roerende zaken zoals gordijnen of meubels. Hierbij ondertekent u beiden een overnameformulier, eventueel te verkrijgen bij Laurentius. Overhandig de opzichter hiervan een kopie, zodat bij de eindcontrole bekend is wat u overeengekomen bent.

Voor welke bouwwerken heb ik een vergunning nodig?

Voorheen was voor bouwen en verbouwen vaak een bouwvergunning nodig en daarnaast soms ook nog andere vergunningen, zoals bijvoorbeeld een milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 bestaan al die 'losse' vergunningen niet meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de 'omgevingsvergunning'.

Als u wilt gaan verbouwen, dan kan het dus zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U bent zelf verantwoordelijk om te checken of u een vergunning nodig heeft. Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij de gemeente.

Voldoen aan regels Bouwbesluit

Overigens gelden er voor elke vorm van verbouwen wel bouwvoorschriften om de kwaliteit, milieu en volksgezondheid te waarborgen. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij verbouwt, u moet altijd voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit. Lees meer over het Bouwbesluit 2012 op de website van Rijksoverheid.

 

Ik wil zelf gaan klussen in mijn woning. Hoe kan ik een aanvraag doen?

Als u zelf in uw woning wilt gaan klussen, zijn er drie categorieën te onderscheiden:

 1. Veranderingen die u zonder toestemming kunt aanbrengen. Bijvoorbeeld: laminaat leggen, tuininrichting, lambriseringen of het plaatsen van extra sloten. Wij stellen soms bepaalde voorwaarden. Check altijd vooraf onze kluswijzers voor de richtlijnen en handige tips. 

 2. Veranderingen waarvoor u toestemming nodig heeft onder specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld: het aanbrengen van plavuizen en tegels, het verwijderen van een niet-dragende muur of het plaatsen van een ander keukenblok.

 3. Veranderingen waarvoor u toestemming nodig heeft en waarbij wij ook controle uitvoeren op de werkzaamheden. Bijvoorbeeld: het verwijderen van een draagmuur, het uitbouwen van uw woning, het verbouwen van uw badkamer of het plaatsen van een vaste trap naar zolder.

Wilt u toestemming om iets aan te passen in uw huis? Gebruik het aanvraagformulier zelf klussen in uw woning.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag zelf klussen?

Heeft u het aanvraagformulier ingevuld en verzonden? Als uw aanvraag is goedgekeurd, hoort u dat binnen twee weken.

Bij grote veranderingen maken we een afspraak met u om dit te bespreken.

Check altijd vooraf ons klusbeleid en onze kluswijzers voor richtlijnen en handige tips. 

Wat gebeurt er met de zelf aangebrachte veranderingen als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen, kijken wij of de verandering in goede staat is en of deze voldoet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

 1. De verandering voldoet aan de kwaliteitseisen en blijft achter in de woning.
 2. De verandering wordt geaccepteerd door de nieuwe huurder. Hierdoor wordt hij of zij eigenaar van de aanpassing en daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud.
 3. De verandering voldoet niet aan de gestelde eisen. U zult de woning in originele staat terug moeten brengen.

Voor sommige klussen heeft u vooraf toestemming nodig om de verandering aan te brengen in uw woning. Check hiervoor het klusoverzicht of de kluswijzers.

Wanneer heb ik recht op een vergoeding als ik iets aanpas in mijn woning?

Checklist vergoeding

 • U vraagt de klus aan en heeft toestemming van Laurentius vóór u begint met de uitvoering.
 • U laat de aanpassing achter in een technisch goede staat.
 • U kunt, afhankelijk van de aanpassing, de originele nota’s en een keuringsrapport overleggen.
 • U vervangt een voorziening die door Laurentius is afgeschreven (einde levensduur).

Check altijd vooraf ons klusbeleid en onze kluswijzers voor richtlijnen en handige tips.

Aanvraag voor een aanpassing waarbij sprake is van een bouwkundige wijziging, en dus mogelijk een vergoeding, kunt u aanvragen via het aanvraagformulier

Hoe betaal ik een woningverbetering?

Als u iets wilt veranderen aan uw woningen, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het is mogelijk dat u bij verhuizing nog een vergoeding ontvangt:  

Checklist vergoeding

 • U vraagt de klus aan en heeft toestemming van Laurentius vóór u begint met de uitvoering.
 • U laat de aanpassing achter in een technisch goede staat.
 • U kunt, afhankelijk van de aanpassing, de originele nota’s en een keuringsrapport overleggen.
 • U vervangt een voorziening die door Laurentius is afgeschreven (einde levensduur).

Aanvraag voor een aanpassing waarbij sprake is van een bouwkundige wijziging, en dus mogelijk een vergoeding, kunt u aanvragen via het aanvraagformulier. Check ook ons klusoverzicht en onze kluswijzers voor richtlijnen en handige tips.

Wij bieden geen mogelijkheid om via een maandelijkse huurverhoging een aanpassing in uw woning voor te financiëren. 

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Hierdoor is de aanvraag van die vergunningen eenvoudiger geworden.

Voor meer informatie, ga naar de website van de gemeente Breda

Ik wil een aanvraag doen voor het plaatsen van een zonnescherm. Hoe kan ik een aanvraag doen?

Als u een zonnescherm of sunscreen wilt aanbrengen, hoeft u dit niet aan te vragen. Wel adviseren wij u de kluswijzer aanbrengen zonnescherm of -screen door te nemen zodat u zick kan houden aan de richtlijnen van de woning/wooncomplex. 

Check altijd vooraf onze kluswijzers voor richtlijnen en handige tips.

Ik wil een eigen keuken aanbrengen. Heb ik recht op een tegemoetkoming?

Als u zelf een keuken wilt plaatsen, vragen wij u dit vooraf aan ons te melden via het aanvraagformulier. De opzichter geeft u aan wat de richtlijnen zijn en aan welke eisen de aanpassing moet voldoen.

Checklist vergoeding

 • U vraagt de klus aan en heeft toestemming van Laurentius vóór u begint met de uitvoering.
 • U laat de aanpassing achter in een technisch goede staat.
 • U kunt, afhankelijk van de aanpassing, de originele nota’s en een keuringsrapport overleggen.
 • U vervangt een voorziening die door Laurentius is afgeschreven (einde levensduur).

Check altijd vooraf ons klusbeleid en onze kluswijzers voor richtlijnen en handige tips.

Ik wil graag zonnepanelen plaatsen. Mag dat?

Laurentius wil graag met u meedenken als u zonnepanelen wilt plaatsen. Hierover zullen uiteraard wel afspraken gemaakt worden over wat te doen bij onderhoud aan het dak of als de huurperiode wordt beeïndigd enzovoort. Laurentius levert géén financiële bijdrage, enkel technische ondersteuning.

Checkde kluswijzer zonnepanelen voor richtlijnen en handige tips.

Ik heb iets overgenomen van de vorige bewoner en dit is defect. Wat nu?

Als u iets heeft overgenomen van de vorige huurder, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de aanpassing die u heeft overgenomen.

Ik ga verhuizen. Mag ik de door mij geplaatste keuken meenemen?

Zodra u uw huur opgezegt, kunt u een afspraak maken met een opzichter. Hij bespreekt met u de mogelijkheden of u de keuken kunt meennemen en welke aanpassingen u moet doen om de woning in de orginele staat terug te brengen. Hij geeft ook aan welk soort keukenblok u terug kunt plaatsen.

Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?

Check eerst het overzicht klusbeleid of het nodig is om de aanpassing aan te vragen. Indien ja, dan kunt u alsnog een aanvraag bij ons indienen via het aanvraagformulier zelf klussen. Als wij akkoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u hierover bericht met de voorwaarden waaraan de aanpassing moeten voldoen. Het kan ook zijn dat onze opzichter eerst bij u langskomt om de aanpassing te inspecteren.

Als u geen schriftelijke toestemming heeft voor een aanpassing, bestaat de kans dat u de aanpassing moet verwijderen zodra u verhuist. De opzichter bepaalt of aanpassingen verwijderd moeten worden.

Voor meer informatie, ga naar 'zelf klussen'.

Ik wil graag reclame aanbrengen aan mijn woning. Mag dat?

Zonder toestemming van Laurentius mag u geen reclame op of aan de woning aanbrengen.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels en een douchestoeltje. Kan ik dit bij Laurentius aanvragen?

Ja, voor deze algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een douchestoeltje, beugels en/of een verhoogd toilet neemt u contact op via telefoonnummer 076-5 644 644. Deze voorzieningen worden door Laurentius aangebracht tegen een geringe huurverhoging.

 

Meer vragen over dit onderwerp (13)

Vertalen / Translate