Direct naar inhoud

Nauwere samenwerking bij hulp voor inwoners met huurachterstanden

maandag 22 januari 2024

Gemeente Breda en woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg tekenden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Met de nieuwe overeenkomst geven de partijen aan de samenwerking te versterken om inwoners met huurachterstanden nog beter te kunnen ondersteunen. En lopen de huurachterstand en mogelijk andere schulden toch op, ook dan kunnen inwoners blijven rekenen op ondersteuning om erger te voorkomen. Deze pilot, Signalering+ genaamd, start vooralsnog voor één jaar.

Een + op Vroeg Eropaf

In 2018 startte de gemeente al met ‘Vroeg Eropaf’. Een project gericht op een vroege signalering van schulden bij inwoners. Dit betekent dat de gemeente bij ieder signaal van niet-betaalde huur, energie, water of zorgpremie een hulpaanbod doet. Om de samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg verder te versterken is ‘Signalering +’ ontstaan. Er kan daardoor niet alleen bij een eerste signaal van het ontstaan van schulden op ondersteuning worden aangestuurd, ook op een later moment als de huurachterstand blijft oplopen kan de woningcorporatie een signaal geven aan de gemeente. Die kan op haar beurt, eventueel samen met een medewerker van de woningcorporatie, in gesprek gaan met de inwoner om samen te kijken op welke manier de inwoner het beste geholpen kan worden. Daarbij wordt alles op alles gezet om woninguitzetting te voorkomen.

Wethouder Marike de Nobel:

Dankzij deze nauwere samenwerking kunnen inwoners niet alleen preventief, maar ook als eventuele huurachterstand of andere schulden oplopen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Daarmee proberen we te voorkomen dat mensen nog dieper in de schulden terecht komen. Maar ook stress en mogelijk zelfs lichamelijke klachten door die stress en onzekerheid.”

Caroline Timmermans, bestuurder WonenBreburg, namens de Bredase woningcorporaties:

"Wij zijn er om onze huurders een betaalbaar, veilig en comfortabel thuis te bieden. Als huurders in een situatie zitten waardoor het betalen van de huur even niet lukt, zijn wij er samen met de gemeente om hen proactief te helpen waar kan. Een dak boven je hoofd is een eerste levensbehoefte: we zetten alles op alles in Breda om dat te behouden voor onze huurders.”

Van succesvol project naar landelijke wetgeving

Vanwege het succes in Breda en andere steden met Vroeg Eropaf werd Vroegsignalering in 2021 een landelijk verplicht onderdeel van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Nu is besloten de samenwerking met woningcorporaties verder te versterken. Gezien de lokale betrokkenheid en doelgroep (huishoudens met een laag inkomen en/of kwetsbaarheid) van de woningcorporaties waren zij al nauwer betrokken bij Vroeg Eropaf dan de landelijke signaalpartners zoals de energiebedrijven. Bovendien hebben woningcorporaties zelf ook al oog voor huurders die problemen hebben met het betalen van hun huur. Ze nemen contact op met de huurder, spreken actief betalingsregelingen af en bieden hulp of doorverwijzing waar nodig om te voorkomen dat de betalingsachterstand onnodig oploopt.

Aanpak Verbeter Breda brengt samen

Signalering+ is een van de initiatieven die naadloos aansluit bij de doelen van het programma Verbeter Breda. Dit programma werkt aan gelijke kansen, waar je ook opgroeit in Breda. Daarbij staat wonen, school en inkomen centraal. Hierin werken gemeente en woningcorporaties samen met de stad (inwoners, scholen, bedrijven, politie, zorg en welzijn). Een voor de hand liggende manier om de cyclus van armoede en schulden – en de daarmee gepaard gaande overerfbaarheid – te doorbreken is het voorkomen danwel vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden.