Direct naar inhoud

Inspraak

We hechten veel waarde aan het contact met onze huurders via diverse vormen van inspraak. Op deze manier werken we samen aan een prettige woonomgeving.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Huurt u een woning of bedrijfsruimte bij ons? Dan kunt u gratis lid worden van onze vereniging.

  • U praat mee over de maatschappelijke activiteiten van Laurentius.
  • U kunt twee keer per jaar naar de algemene ledenvergadering.

Bewonersvertegenwoordiging

In diverse wijken en buurten zijn bewoners verenigd in een huurdersbelangenvereniging, bewonerscommissie of als actieve bewoner. Deze structurele vorm van overleg is het klankbord voor alle medehuurders van een flat, straat of buurt.

Tijdelijke klankbordgroep

In sommige gevallen formeren wij ook een tijdelijke commissie. Zij houden zich bezig met specifieke thema, bijvoorbeeld bij herstructurering, groot onderhoud of renovatie.

Huurderskoepel Laurentius (HKL)

De HKL behartigt de belangen van alle huurders van Laurentius; zij is de onafhankelijke huurdersorganisatie waarmee wij op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder overleggen over ons beleid en beheer. Wij informeren de HKL, overleggen waar nodig en vragen om advies.

Huurt u bij Laurentius? Dan kunt u gratis lid worden van de Huurderskoepel Laurentius.