Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Hiermee geven we verantwoording af over de keuzes die we maken en de maatschappelijke prestatie van onze woningcorporatie.  

Laurentius heeft zich in 2010 voor het eerst laten visiteren. In 2015 volgde de tweede maatschappelijke visitatie. En in 2019 hebben wij deze maatschappelijke visitatie opnieuw laten uitvoeren.  Deze visitatie heeft betrekking op de periode 2015 tot en met 2018.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.