Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Hiermee geven we verantwoording af over de keuzes die we maken en de maatschappelijke prestatie van onze woningcorporatie.  

Laurentius heeft zich in 2010 voor het eerst laten visiteren. In 2015 hebben wij deze maatschappelijke visitatie opnieuw laten uitvoeren. De visitatie in 2015 heeft betrekking over de periode 2011 tot en met 2014. 

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.