Direct naar inhoud

Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Hiermee geven we verantwoording af over de keuzes die we maken en de maatschappelijke prestatie van onze woningcorporatie.  

Laurentius heeft zich in 2010 voor het eerst laten visiteren. In 2015, 2019 en 2023 volgden opnieuw een maatschappelijke visitatie.