Direct naar inhoud

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen leggen we zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af voor de gang van zaken bij Laurentius. Deze verslagen moeten door heel wat groepen mensen worden besproken en/of goedgekeurd:

  • de accountant
  • de auditcomissie (een commissie die onze Raad van Toezicht adviseert)
  • de Raad van Toezicht
  • de Ledenraad
  • de WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en
  • de AW (Autoriteit Woningcorporaties)

Zodra een jaarverslag het stempel ‘goedgekeurd’ heeft, publiceren we het verslag op deze website. Zodat alle bewoners van Laurentius kunnen zien en lezen wat er in dat jaar is gebeurd. 

Het jaar 2023 in woord en beeld

We laten graag zien wat we in 2023 deden en bereikten. Benieuwd? Bekijk het jaaroverzicht hier.