Direct naar inhoud

Vereniging van eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd.

Vergaderingen

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering wordt de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Ledenbijdrage

Bij elke VvE wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Aan de hand daarvan wordt de jaarlijkse ledenbijdrage vastgesteld. De ledenbijdrage wordt uitbetaald door afdeling Financiën.

Afspraken

Er gelden bijzondere afspraken als het gebouw van uw woning uit koopappartementen en huurappartementen bestaat. De afspraken staan in het reglement van de VvE en/of in het huishoudelijk reglement. U krijgt het huishoudelijk reglement, indien van toepassing, bij uw huurovereenkomst. Wilt u graag wijzigingen aanbrengen? Zoals een zonwering of het leggen van een harde vloer? Informeer dan bij Laurentius naar de regels die hierover zijn.

 

Veel gevraagd over Vereniging van eigenaren

  • De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Alle eigenaren zijn automatisch lid van de VvE. De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het woongebouw. Het beheer doet Laurentius niet zelf. Dat houdt in dat onderhoud uitgevoerd wordt door externe partijen. Voor u als huurder heeft dit geen invloed. U heeft gewoon contact met Laurentius.

  • Laurentius is eigenaar van de woningen en ziet er mede op toe dat de VvE de woningen goed onderhoudt. Ook zal Laurentius zaken die voor u als bewoners van belang zijn bij de VvE aankaarten. Mochten er zaken zijn die voor u van belang zijn, dan bespreken wij dat met de VvE. U moet er natuurlijk wel voor zorgen dat wij op de hoogte gebracht worden van zaken die u van belang acht. De VvE zorgt voor het onderhoud van het gehele gebouw. Ook tuinonderhoud en schoon maken wordt door de VvE opgedragen.