Vereniging van Eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd.

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering wordt de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Bij elke VvE wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Aan de hand daarvan wordt de jaarlijkse ledenbijdrage vastgesteld. De ledenbijdrage wordt uitbetaald door afdeling Financien.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Waar meld ik een reparatieverzoek?

Als u als huurder een reparatieverzoek heeft, kunt u dit gewoon doorgeven aan Laurentius. Gaat uw reparatieverzoek over een gemeenschappelijk deel van het gebouw, bijvoorbeeld de verlichting in de hal of een defect aan de buitendeur, dan kunt u dat ook bij Laurentius melden. Wij melden het reparatieverzoek vervolgens bij de Vereniging van Eigenaren. 

U kunt een reparatieverzoek op de volgende manieren indienen:

U kunt uw reparatieverzoek e-mailen naar .
U kunt ons bellen op 076-5 644644.
Uiteraard kunt u ook persoonlijk langskomen. Ons bezoekadres is Loevesteinstraat 20, 4834 ED Breda.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

De eigenaren van een complex stellen in een ledenvergadering van de VvE (Vereniging van Eigenaren) een huishoudelijk regelement op. Alle bewoners wordt gevraagd de afspraken en regels na te leven.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich met de algemene huurvoorwaarden van Laurentius?

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement, opgesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren, gaan vóór op de regels die zijn opgenomen in de Huurvoorwaarden van Laurentius.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Aan wie moet ik mijn reparatieverzoek doorgeven?

‚ÄčAls huurder van Laurentius kunt u voor vragen en reparatieverzoeken gewoon terecht bij ons. Indien nodig nemen wij contact op met de VvE (Vereniging van Eigenaren). U kunt een reparatieverzoek op de volgende manieren indienen:

  • U kunt uw reparatieverzoek e-mailen naar .
  • U kunt ons bellen op 076-5 644644.
  • Uiteraard kunt u ook persoonlijk langskomen. Ons bezoekadres is Loevesteinstraat 20, 4834 ED Breda.

Ik woon in een VvE-complex van Laurentius. Wat betekent dat?

Laurentius is eigenaar van een aantal huurwoningen binnen een VvE-complex. In een VvE-complex zijn alle eigenaren gezamenlijk eigenaar van alle algemene delen van het gebouw, zoals de entreehal, het dak en de lift. Alles achter de voordeur is de verantwoordelijkheid van de individuele koper of huurder.

Een VvE is een Vereniging van Eigenaren. De appartementen in het complex waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn particuliere eigenaren die een appartement hebben gekocht. Laurentius is eigenaar van de appartementen waar haar huurders in wonen. In een complex met verschillende eigenaren moet volgens de wet een VvE (Vereniging van Eigenaren) worden opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. 

Als huurder van Laurentius kunt u voor vragen en reparatieverzoeken gewoon terecht bij ons. Indien nodig nemen wij contact op met de VvE (Vereniging van Eigenaren). U kunt een reparatieverzoek op de volgende manieren indienen:

U kunt uw reparatieverzoek e-mailen naar .
U kunt ons bellen op 076-5 644644.
Uiteraard kunt u ook persoonlijk langskomen. Ons bezoekadres is Loevesteinstraat 20, 4834 ED Breda.

Mijn VvE complex heeft een huishoudelijk reglement? Wat staat daarin?

In een huishoudelijk reglement staan afspraken en regels over het gebruik en het beheer van het complex.
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de huurvoorwaarden. Bepalingen opgenomen in een huishoudelijk reglement hebben voorrang boven bepalingen in de huurvoorwaarden.

Kan een huishoudelijk reglement worden gewijzigd ?

Ja, een huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd. Leden van de VvE moeten het eens zijn met een wijziging. In de algemene ledenvergadering van de VvE wordt dit vastgesteld. Daarna wordt het huishoudelijk reglement aangepast en ontvangt u een nieuw exemplaar van het reglement.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet de VvE precies?

Een Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Denk hierbij aan algemene ruimtes zoals de entree, gangen, daken, gevels en liften.
Een VvE kan het onderhoud uitbesteden aan een professioneel beheerder.
In een Vereniging van Eigenaren betalen alle eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Jaarlijks wordt gereserveerd voor onderhoudsuitgaven.
Een VvE heeft een bestuur, waarin de eigenaren zitten. Laurentius maakt zelf nooit onderdeel uit van het bestuur van een VvE.
Het bestuur van de VvE houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Alle eigenaren, dus ook Laurentius, worden voor deze vergadering uitgenodigd.
Het bestuur van de VvE zorgt ervoor dat de genomen besluiten ook uitgevoerd worden.
Laurentius bewaakt haar belangen in de VvE en de voortgang van de in de ledenvergadering door de VvE genomen besluiten.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe werkt het met de servicekosten?

De servicekosten worden ieder jaar op de ledenvergadering van de VvE (Vereniging van Eigenaren) vastgesteld en verdeeld over de eigenaren. De hoogte van de kosten die Laurentius moet betalen, zijn afhankelijk van het aantal appartementen waarvan wij eigenaar zijn. De totale kosten worden verdeeld over het aantal appartementen en per maand doorberekend aan de huurders. Jaarlijks ontvangen de huurders van Laurentius een afrekening van de servicekosten. De werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht en de voorschotten worden hierop in mindering gebracht. Klik hier voor meer informatie over servicekosten.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet Laurentius als eigenaar van de huurwoningen?

Laurentius behartigt haar belangen en de belangen van de huurders. Als eigenaar van de huurwoningen moet Laurentius zich aan de regels houden zoals die binnen een complex met een Vereniging van Eigenaren gelden.
Zo zijn Laurentius en de overige eigenaren wettelijk verplicht om samen een besluit te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zoals onderhoud aan: het schilderwerk; het dak van het gebouw; de lift; de buitendeuren; de liften. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Laurentius is aanwezig bij deze vergadering. De invloed van Laurentius in de VvE is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Mijn woongebouw heeft nog geen bewonerscommissie? Ik wil een bewonerscommissie oprichten. Wat kan ik doen?

Als u een bewonerscommissie op wilt richten voor uw flat, straat of buurt, neem dan contact op met onze wijkconsulenten, telefoon 076-5 644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina. Wij helpen u graag verder. Meer informatie vindt u hier.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

U kunt contact opnemen met Laurentius per e-mail info@laurentiuswonen.nl of per telefoon 076-5644 644.

Als er in uw complex een bewonerscommissie is, kunt u dit ook bij deze commissie melden. Klik hier voor een overzicht van onze bewonerscommissies.

Ik woon in een VvE complex. Wat is een VvE?

Een VvE is een Vereniging van Eigenaren. De appartementen in het complex waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn particuliere eigenaren die een appartement hebben gekocht. Laurentius is eigenaar van de appartementen waar haar huurders in wonen. In een complex met verschillende eigenaren moet volgens de wet een VvE (Vereniging van Eigenaren) worden opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Denk hierbij aan algemene ruimtes zoals de entree, gangen, daken, gevels en liften.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Aan welke servicekosten betaal ik mee?

U betaalt als huurder mee aan de volgende servicekosten (indien deze in uw complex van toepassing zijn):

  • elektraverbruik van gemeenschappelijke gedeelten
  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke gedeelten
  • waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening
  • tuinonderhoud 
  • vervanging lampen en dergelijke
  • en de stookkosten.

Meer vragen over dit onderwerp (11)

Vertalen / Translate