Vereniging van Eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd.

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering wordt de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Bij elke VvE wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Aan de hand daarvan wordt de jaarlijkse ledenbijdrage vastgesteld. De ledenbijdrage wordt uitbetaald door afdeling Financien.

 

Veel gevraagd over Vereniging van eigenaren

  • De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren is eigenaar van uw woongebouw en zorgt voor het beheer en onderhoud van het woongebouw. Voor u als huurder heeft dit geen invloed. U heeft gewoon contact met Laurentius
  • Laurentius is eigenaar van de woningen en ziet er mede op toe dat de VvE de woningen goed onderhoudt. Ook zal Laurentius zaken die voor u als bewoners van belang zijn bij de VvE aankaarten. Mochten er zaken zijn die voor u van belang zijn, dan bespreken wij dat met de VvE. U moet er natuurlijk wel voor zorgen dat wij op de hoogte gebracht worden van zaken die u van belang acht. De VvE zorgt voor het onderhoud van het gehele gebowouw. Ook tuinonderhoud en schoon maken wordt door de VvE opgedragen.
Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.