Direct naar inhoud

Governance: bestuur en toezicht

Goed bestuur en goed toezicht zijn fundamentele kernwaarden van Laurentius. Iedereen die bij Laurentius is betrokken, moet ook kunnen vertrouwen op de organisatie en op haar medewerkers. Daarom hanteren wij de door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ontwikkelde Governancecode Woningcorporaties.

In deze code staan normen voor:

  • Goed bestuur en toezicht
  • Transparantie
  • Externe verantwoording
  • Financiële beheersing

Laurentius hecht grote waarde aan deze normen en hanteert de voor de sector geldende aanbevelingen en codes. Dat betekent dat we onze statuten en onze reglementen (reglement raad van commissarissen en audit- en vastgoedcommissie)  hebben opgesteld volgens de Governancecode Woningcorporaties.