Governance: bestuur en toezicht

Goed bestuur en goed toezicht zijn fundamentele kernwaarden van Laurentius. Iedereen die bij Laurentius is betrokken, moet ook kunnen vertrouwen op de organisatie en op haar medewerkers. Daarom hanteren wij de door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ontwikkelde Governancecode Woningcorporaties.

In deze code staan normen voor:

Goed bestuur en toezichtTransparantieExterne verantwoordingFinanciƫle beheersing

Laurentius hecht grote waarde aan deze normen en hanteert de voor de sector geldende aanbevelingen en codes. Dat betekent dat we onze statuten en reglementen hebben opgesteld volgens de Governancecode Woningcorporaties. Als Laurentius van een bepaling van de code afwijkt, leggen we dit gemotiveerd uit.

Vertalen / Translate