Uw huurovereenkomst

Als u een woning en/of parkeerplaats van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. In dit document staat onder andere:

  • Voor welke woning en/of parkeerplaats u de overeenkomst tekent.
  • Hoe de huurprijs is opgebouwd.
  • Indien van toepassing, wie uw medehuurder is.
  • Gezamenlijk akkoord op naleving huurvoorwaarden (rechten en plichten voor u als huurder en voor ons als verhuurder).

 

Veel gevraagd over Uw huurovereenkomst

Wat is het puntenstelsel? (WOZ)

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van de huurwoning in punten weer. Elk onderdeel, zoals oppervlakte, sanitair, het aantal kamers, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld bepalen deze punten de maximale huurprijs van een woning. Sinds de introductie van het WWS in 2015 is de WOZ-waarde hier dus ook onderdeel van. Als u al een woning huurt van Laurentius heeft die  WOZ-waarde geen effect op de huurprijs van uw woning. Wij passen een huurcontract niet tijdens de looptijd aan ook al is de huurprijs van de woning inmiddels hoger.   

Hoe maak ik bezwaar tegen de WOZ beschikking?

De keuze is natuurlijk aan u. Bent u het niet eens is met de vastgestelde WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

U kunt ook eerst het taxatieverslag van uw woning opvragen via e-mail: taxatie@breda.nl. Op de website van de woonbond, www.woonbond.nl staat een modelbrief om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze stuurt u aan woz@breda.nl, of per post aan gemeente Breda, Hoofd afdeling Administratie & Basisregistratie, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Handige links
De gemeente Breda heeft haar inwoners een informatiebrief gestuurd. De huurder kan een formele WOZ-beschikking aanvragen via woz@breda.nl. Tot 6 weken na datum van de WOZ-beschikking kunt u bezwaar indienen.

Heeft het zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-beschikking?

Alleen als de huidige huurprijs dicht in de buurt ligt van de maximale huurprijs kan bezwaar tegen de WOZ beschikking zin hebben. Dit is slechts bij 1,5% van onze sociale huurwoningen zo. De meeste huurders van Laurentius betalen tot 70 % van de maximale huurprijs.

Heeft de WOZ-beschikking invloed op de huurverhoging 2016?

Nee, want in 2016 geldt nog de inkomensafhankelijke huurverhoging. De nieuwe huur gaat 1 juli 2016 in.

Als u al een woning huurt van Laurentius heeft de  WOZ-waarde geen effect op de huurprijs van uw woning. Wij passen een huurcontract niet tijdens de looptijd aan ook al is de huurprijs van de woning inmiddels hoger.  

Wat is een WOZ beschikking?

De Wet WOZ regelt de waardebepaling van onroerende zaken. Jaarlijks bepalen gemeentes de waarde van onroerende zaken (woningen, garages, bedrijfsruimtes etc.). Dit is de WOZ-beschikking. Op basis hiervan betaalt de eigenaar van een woning onroerendzaakbelasting. Dit betaalt u als huurder niet. Wel baseert de gemeente verschillende belastingen (waterschap, rioolheffing) op de WOZ-beschikking.

Wat is het adres van Laurentius en wat zijn de openingstijden?

Het adres van Laurentius is: Loevesteinstraat 20, 4834 ED, Breda. Klik hier voor de routeplanner.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur..

Kan ik een huurspecificatie ontvangen?

Als u een huurspecificatie nodig heeft kunt u deze telefonisch aanvragen, 076-5 644 644. Wij sturen het document naar uw huisadres of uw e-mailadres.

U kunt het document ook afhalen op ons bezoekadres Loevesteinstraat 20 4834 ED te Breda. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

 

 

Ik heb een kopie van mijn huurovereenkomst nodig, kan dat?

Als u een kopie van uw huurovereenkomst wilt aanvragen, neemt u dan telefonisch contact met ons op 076-5 644 644. Wij sturen u de huurovereenkomst toe. Het is ook mogelijk om uw huurovereenkomst op te halen op ons bezoekadres Loevesteinstraat 20 4834 ED te Breda. Zorg er voor dat u een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien.

Ik heb niet alle sleutels gekregen, wanneer en hoe krijg ik deze?

Op de ingangsdatum van de huurovereenkomst tekent u de huurovereenkomst, betaalt u de eerste huurnota en ontvangt u alle sleutels. Laurentius heeft dus geen sleutels meer van uw woning. 

Als u extra sleutels van uw woning wilt hebben, kunt u de sleutels zelf bij laten maken. Gaat het om een extra sleutel van de algemene toegangsdeur van uw appartementencomplex? Neem dan contact met ons op, 076-5 644 644. Wij controleren of uw sleutel voorradig is. De sleutel kost € 35,-. U kunt de sleutel aan de balie per pinbetaling afrekenen.

 

 

Ik wil graag een bedrijf starten in mijn woning. Mag dat?

De woning heeft als bestemming woonruimte en zo moet u de woning ook gebruiken. Zonder schriftelijke toestemming van Laurentius mag u geen beroep of bedrijf uitoefenen vanuit uw woning.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. Als u de woning gaat huren moet u de woning permanent bewonen. Ook moet u zich inschrijven bij de gemeentelijke basis administratie op het adres van de gehuurde woning.

Woont u op een ander adres? Zeg dan de huur op.

Ik ben meer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik dat Laurentius laten weten?

Ja, als u meer dan twee maanden niet in uw woning bent, moet u dit aan ons doorgeven. Geeft u ook de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon aan ons door voor het geval er iets mis gaat met de woning. Bijvoorbeeld bij inbraak, brand of lekkage.

Mag ik huisdieren houden?

Ja, u mag hobbymatig huisdieren hebben. Zorg er wel voor dat uw huisdieren geen overlast veroorzaken.

Ik heb een toegewezen huurwoning geaccepteerd. Hoe gaat het nu verder?

U heeft een woning toegewezen gekregen. Inmiddels heeft u de woning bezichtigd. U wilt de woning graag gaan huren. U accepteert de woning door ons acceptatieformulier in te vullen en de daarbij behorende officiële stukken in te leveren.

U wordt uitgenodigd voor het tekenen van de huurovereenkomst en ontvangt de sleutels van de woning. 

Ik heb een woning toegewezen gekregen en ik heb deze woning geaccepteerd. Helaas wil ik deze woning toch niet. Wat moet ik nu doen?

Als u de huurovereenkomst nog niet heeft getekend, kunt u terugkomen op uw keuze. Dit heeft echter wel de consequentie dat u een boete betaalt voor een bedrag van één maand huur, zoals vermeld op het acceptatieformulier. 

Heeft u de huurovereenkomst al getekend? Dan gelden de normale regels: u kunt de huur opzeggen via het opzeggingsformulier. U heeft een opzegtermijn van dertig dagen.

Meer vragen over dit onderwerp (12)

Vertalen / Translate