Direct naar inhoud

Uw huurovereenkomst

Als u een woning en/of parkeerplaats van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. In dit document staat onder andere:

  • Voor welke woning en/of parkeerplaats u de overeenkomst tekent.
  • Hoe de huurprijs is opgebouwd.
  • Indien van toepassing, wie uw medehuurder is.
  • Gezamenlijk akkoord op naleving huurvoorwaarden (rechten en plichten voor u als huurder en voor ons als verhuurder).