Huuraanpassingen 2023

U huurt bij ons een woning. Elk jaar informeren we u in april over de jaarlijkse huurprijswijziging. Voor de meeste huurders geldt dat de huur iets omhoog gaat. Maar voor sommige huurders gaat de huur niet omhoog maar omlaag. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.

Huuraanpassingen sociale huurwoningen

Voor sommige huurders gaat de huur niet omhoog, maar omlaag

Dit hebben de overheid, corporaties, de woonbond en de gemeenten met elkaar afgesproken. Op deze manier willen we wonen betaalbaar houden voor mensen met een laag inkomen. Zeker nu de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie zo hard stijgen.

U krijgt de eenmalige huurverlaging wanneer onderstaande punten voor u gelden

U woont in een sociale huurwoning.
U huurt op 1 maart 2023 de woning waar u nu woont van Laurentius. Tekent u na 1 maart 2023 een (nieuwe) huurovereenkomst, dan krijgt u helaas geen huurverlaging

Uw kale huur is hoger dan € 575,03.
Dit is de huur zonder servicekosten.

Uw gezamenlijk inkomen is maximaal de inkomensgrens.
Er zijn verschillende inkomensgrenzen. U ziet hieronder welke inkomensgrens geldt voor uw huishouden (aantal mensen dat bij u woont).

De overheid heeft bepaald dat een huurder de eenmalige huurverlaging krijgt als de huurder aan deze voorwaarden voldoet: 

 • de huurder woont op 1 maart 2023 in de huurwoning én
 • de huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand én
 • de huurder woont alleen en het inkomen is gelijk aan of lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als de huurder AOW krijgt)

óf

 • de huurder woont met 2 of meer personen en het gezamenlijk inkomen is gelijk aan of lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als de huurder AOW krijgt).

U hoeft niet zelf door te geven hoe hoog uw inkomen is

De Belastingdienst weet uw inkomen. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

U hoort in april of mei of u huurverhoging of huurverlaging krijgt

Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli 2023 omhoog. U krijgt daarover een brief in april. Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u in mei een brief van ons over de huurverlaging. De huur gaat per 1 juli 2023 omlaag. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de kale huur naar € 575,03 per maand. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?

En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat? En denkt u dat u wel recht heeft op een lagere huur? Bekijk bovenstaand schema of u hiervoor in aanmerking komt. Komt u hiervoor in aanmerking? Stuur ons dan uw verzoek en onderstaande gegevens toe per e-mail naar: verhuur@laurentiuswonen.nl
Een door u ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden:

 • totaal aantal personen;
 • aantal inwonende kinderen;
 • leeftijden van die kinderen.

Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:

 • salarisstroken;
 • overzicht van uitkering;
 • een verklaring van een boekhouder (in geval van zzp'er)

U kunt een verzoek tot huurverlaging tot 31 december 2024 bij ons aanvragen. U ontvangt dan binnen drie weken een inhoudelijke reactie van ons. Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid

Ik kan een verhoging van de huur aan Laurentius niet betalen. Wat kan ik doen?

Blijf niet lopen met zorgen, maar bel ons om dit te bespreken. We kijken samen wat er mogelijk is. Neem met ons contact op via de klantenservice als u vragen heeft.

We informeren bewoners via een brief per e-mail of per post.

Verzending van die brief gaat via het bedrijf Postex.

Woont u in een sociale huurwoning en maakt u bezwaar tegen de huurverhoging?

U heeft tot en met 30 juni 2023 de tijd om uw bezwaar bij ons in te leveren. Dat kan per post of via e-mail: info@laurentiuswonen.nl. Wij kijken dan nog een keer of wij de huurverhoging redelijk vinden. Willen wij de huur niet aanpassen? Dan leggen we uw bezwaar voor aan de huurcommissie. De huurcommissie bepaalt dan of we de huurverhoging moeten aanpassen. Meer informatie? Kijk dan op de website van de huurcommissie.

Huuraanpassing vrije sectorwoningen

U woont in een vrije sector huurwoning als de aanvangshuurprijs (huurcontract) hoger was dan in de dat jaar geldende liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens vormt de bovengrens voor het ontvangen van huurtoeslag. De huur van veel vrije sector woningen gaat in 2023 omhoog met maximaal 4,1%. Bewoners ontvangen hierover een brief vóór 1 mei 2023. Meer informatie over de regels die gelden bij een huurverhoging vrije sector woning vindt u hier.

Heeft u bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging van uw vrije sectorwoning?

 • De overheid heeft bepaald dat de huurprijs van een huurwoning in de vrije sector maximaal met 4,1% verhoogd mag worden. Is het huurverhogingspercentage hoger, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Laurentius verhoogt de huur met maximaal 4,1%. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.
 • Bent u om een andere reden niet akkoord met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter beoordeelt dan de gevraagde huurverhoging.

Lees verder over de regels die gelden bij een huurverhoging vrije sectorwoning.

Huuraanpassing garage, berging of parkeerplaats

De netto huurprijs voor alle garages, bergingen en parkeerplaatsen verhogen wij per 1 juli 2023 met 2,6 %. Huurders ontvangen hierover ook een brief vóór 1 mei 2023.

Neem bij vragen contact met ons op

Dat kan via telefoonnummer 076 56 44 644 of e-mail: info@laurentiuswonen.nl. We helpen u graag.