Aanbrengen zonnepanelen

Alleen eengezinswoningen

Zonnepanelen kunnen voor u een aantrekkelijke investering zijn. Zij verlagen immers uw energierekening. Wij geven u graag de ruimte om zonnepanelen te plaatsen op uw eengezinswoning.
Appartementsgebouwen zijn (wettelijk) uitgesloten van deze mogelijkheid.

Zonneboiler-systeem

Bij een zonneboilersysteem wordt uw water verwarmd in de panelen en doorgevoerd naar uw CV-installatie. U dient hiervoor over een aangepaste CV-combiketel te beschikken met een zogenaamd NZ-label.
Let op: De CV-ketels van Laurentius zijn niet geschikt voor het aansluiten van zonneboilers.

Zonnestroomsysteem

Voor het aanbrengen van zonnepanelen heeft u vóóraf schriftelijke toestemming nodig van Laurentius. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier.

Richtlijnen

Het betreft een eengezinswoning.De zonnepanelen worden op het dak geplaatst van de door aanvrager gehuurde woning.Voor de woning hebben wij binnen een termijn van vijf jaar geen plannen voor sloop, renovatie of groot onderhoud aan het dak.Het bouwplan moet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen voldoen.De zonnepanelen dienen door een erkend installateur te worden aangebracht.De draagconstructie van het dak moet voldoende sterk zijn om de zonnepanelen en toebehoren te kunnen dragen.Op hellende daken dient de onderkant van de zonnepanelen voorzien te zijn van sneeuwhaken.Plaatsing mag geen nadelige invloed hebben op de werking van eventuele aanwezige of nog te plaatsen installaties van Laurentius, dakdoorvoeren, valbeveiliging, etc.Een eventuele aanpassing van de elektrische installatie dient door een erkend installateur op kosten van de aanvrager te worden uitgevoerd.U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties aan uw zonnepanelen.De zonnepanelen mogen het onderhoud van Laurentius niet belemmeren en geen overlast veroorzaken voor omwonenden.Als voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden door Laurentius de zonnepanelen of onderdelen hiervan verwijderd moeten worden, dan bent u als eigenaar daarvoor verantwoordelijk. U bent ook dan verantwoordelijk voor de kosten.

Tips

  • Laurentius is niet aansprakelijk voor schade aan de zonnepanelen als gevolg van brand, storm of inbraak. Wij adviseren u om de installatie bij uw eigen inboedelverzekering op te geven als huurdersbelang en het verzekerde bedrag eventueel te verhogen.
  • Vergeet ook niet om een Wettelijke Aansprakelijkheids (WA) verzekering af te sluiten. Als een zonnepaneel van het dak waait, dan bent u aansprakelijk voor de schade.

Wat te doen bij verhuizing?

De zonnepanelen worden voor de duur van de huurovereenkomst geaccepteerd. Gaat u verhuizen, dan zijn er twee opties:

  1. U laat het gehele systeem door een erkend installateur verwijderen en brengt de woning terug in oorspronkelijke staat.
  2. U biedt het gehele systeem ter overname aan de nieuwe huurder. Hij of zij wordt daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud. Houdt u er rekening mee dat de nieuwe huurder niet verplicht is de overname te accepteren of een vergoeding aan u te betalen. Wil de nieuwe huurder de zonnepanelen niet overnemen? Dan zult u alsnog door een erkend installateur het systeem moeten laten verwijderen. 

Vertalen / Translate