Direct naar inhoud

Samenstelling raad van commissarissen

De heer drs. P.M. Knuvers RA RE (Peter)
Functie: voorzitter raad van commissarissen en lid remuneratiecommissie
Expertise: bedrijfseconomie en financiƫn
Benoemd: juli 2021
Aftredend: juli 2025
Beroep: partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners
Nevenfuncties:
- kwaliteitscommissie NOAB
- lid Raad van Toezicht Zuidzorg
- lid Raad van Toezicht Stichting Steunfonds de Kempen

De heer ing. O.D.J. de Jong MRE (Otbert)
Functie: lid op voordracht van de Huurderskoepel, lid van de auditcommissie
Expertise: vastgoed en volkshuisvesting
Benoemd: juli 2021
Aftredend: juli 2025 (herbenoembaar)
Beroep: toezicht, interim management, vastgoed
Nevenfuncties: 
- lid raad van commissarissen Woonstichting Thuis
- lid belanghebbendenorgaan kring Ballast Nedam bij het Algemeen Pensioenfonds STAP

Mevrouw mr. E.M.C. Melis (Ilse)
Functie: lid raad van commissarissen
Expertise: juridische zaken en governance
Benoemd: juli 2021
Aftredend: juli 2025 (herbenoembaar)
Beroep: advocaat, (gast)docent en mediator
Nevenfuncties:
- vicevoorzitter raad van toezicht Stichting Zuiderbos
- lid raad van commissarissen BVO Willem II
- lid Klachtencommissie PON/ZET
- buurtbemiddelaar Tilburg

Mevrouw M.J.P. Hesen MBA (Marina)
Functie: lid op voordacht van de Huurderskoepel, voorzitter remuneratiecommissie
Expertise: volkshuisvesting, huurdersvraagstukken, huurdersparticipatie
Benoemd: juli 2017
Aftredend: juli 2024 
Beroep: voorzitter raad van bestuur RIBW Brabant
Nevenfuncties: geen

De heer drs. E. Kemperman MBA (Eric)
Functie: lid en voorzitter van de auditcommissie
Expertise: financiƫn
Benoemd: juli 2020
Aftredend: juli 2024 (herbenoembaar)
Beroep: adviseur en interimmer
Nevenfuncties: 
- voorzitter raad van commissarissen Woonforte Alphen a/d Rijn
- voorzitter raad van commissarissen woningstichting Cothen
- voorzitter van het bestuur van de SJN
- lid van de raad  van commissarissen bij OSR juridische opleidingen